Voluntariat

El SAIP és el responsable de coordinar les activitats de voluntariat sanitari que es desenvolupen en les dependències de l'Hospital.

 

Per a poder desenvolupar la seua labor de voluntariat, les associacions han de tindre signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat.

 

Actualment tenen signat aqueix acord i desenvolupen la seua labor les següents associacions:

 

ASSOCIACIONS VOLUNTÀRIES