CEIM - Comité d'Ètica de la Investigació amb medicaments

PRESENTACIÓ

 

El Comité d'Ètica de la Investigació amb medicaments de l'Hospital General Universitari d'Elx (CEIm HGU-Elx) és un organisme independent, constituït per professionals sanitaris i membres aliens a la professió sanitària, la funció de la qual és avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels Assajos Clínics -productes sanitaris, Estudis Post-autorització de tipus observacional per a medicaments d'ús humà- i Projectes d'Investigació en els quals participen éssers humans o s'utilitzen mostres d'origen humà o les seues dades personals, vetlant així pels drets i seguretat dels pacients que participen en la investigació clínica.

 

L'àmbit d'actuació del CEIm d'Elx és el Departament Elx- Hospital General i l'Hospital Vega Baixa (Orihuela) que actualment tutela.

 

MEMBRES

 

El CEIm quant a la seua composició compleix amb la normativa de la Norma de les Bones Pràctiques Clíniques (CPMP/ICH/135/95) i amb el Reial decret 1090/2015.

 

President

 • Dr. Andrés Navarro Ruiz. Facultatiu Especialista en Farmàcia Hospitalària. Cap de Servei de Farmàcia de l'HGU d'Elx. Membre de la Comissió d'Investigació. Membre del Comité d'Ètica Assistencial. Formació acreditada en Bioètica.

 

Vicepresident

 • Dra. María de la Mar Masiá Canó - Facultatiu Especialista Medicina Interna-Unitat de Malalties Infeccioses de l'HGU d'Elx. Membre Comissió d'Investigació

 

MEMBRES

 • Dr. Félix Gutiérrez Rodero - Facultatiu Especialista en Medicina Interna. Cap de Servei de Medicina Interna de l'HGU d'Elx. Membre Comissió d'Investigació
 • Dr. Álvaro Rodríguez Lescure - Facultatiu Especialista en Oncologia Mèdica. Cap de Servei d'Oncologia Mèdica de l'HGU d'Elx. Membre Comissió d'Investigació
 • Dra. Rosmari Vázquez Gomis - Facultatiu Especialista en Pediatria de l'HGU d'Elx
 • Dr. Pedro Zapater Hernández- Facultatiu Especialista en Farmacologia del HGU de Alicante
 • Dña. Carmen Rufete Cabrera - Infermera en Anatomia Patològica de l'HGU d'Elx
 • Dra. Eva de Miguel Balsa - Unitat de Vigilància intensiva de l'HGU d'Elx
 • Sra. Manuela Ángeles Peral Guilabert - Miembro Llec alié a la investigació i a les professions sanitàries
 • Sr. José Vicente Segura Heras - Profesor titular en l'àrea d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Miguel Hernández d'Elx
 • D. Alberto Martín Hidalgo - Miembro independiente del Centro
 • Sr. Fernando Vargas Torcal - Membre independent del Centre
 • Sr. Antonio Luis Ruiz Martínez - Miembro alié a la professió sanitària i al Centre
 • D. Francisco Reyes Sansano Medina – Llicenciat en Dret del HGU de Elche
 • D. Rosa Martín Gomis - Servei de Farmàcia

SECRETÀRIA TÈCNICA

 • Dª Leticia Soriano Irigaray. Facultatiu Especialista en Farmàcia Hospitalària. - TITULAR DE LA SECRETARIA TÈCNICA DEL CEIm.

 

CONTACTE:

 

Dª. Inmaculada Revert Pastor
Secretària Tècnica del Comité Ètic d'Investigació Clínica.
Departament d'Investigació Estratègica i Assajos clínics de FISABIO.
E-mail: ceim_elx@gva.es
Teléfono: 966 616 174 - Ext. 616174

 

INFORMACIÓ D'INTERÉS

 

REUNIONS

 

INFORMACIÓ SOBRE TAXES I INFORMACIÓ

 

TAXES I FACTURACIÓ

 

REQUISITS D'AVALUACIÓ I MODELS

 

REQUISITS I MODELS

 

 Accés a l'ÀREA RESTRINGIDA DEL CEIm 

T'INTERESSA

Docencia
Investigación
Oposiciones

Información coronavirus

Intranet del Departamento

XARXES SOCIALS

Facebook del Dpto. de Salud de Elche - Hospital GeneralTwitterYoutube