CARTERA DE SERVICIS CARTERA DE SERVICIS


 

 UNITATS / SERVICIS MÈDICS      

 Al·lergologia

     

 Cardiologia

     

 Digestiu

 

   

 Endocrinologia

     

 Medicina Interna

 

   

 Nefrologia

     

 Pneumologia

 

   

 Neurologia

     

 Oncologia Mèdica

     

 Psiquiatria

     

 Psicologia

 

   

 Reumatologia

 

   

 Medicina de Curta Estada

 

   

 Medicina d'Urgències

     

 Unitat de Malalties Infeccioses

 

   

 
     
 UNITATS DE CRÍTICS

 

   

 UCI Neonatal

     

 Reanimació

 

   

 Medicina Intensiva

 

   

 
     
 UNITATS / SERVICIS QUIRÚRGICS      

 Angiologia i Cirugia Vascular

     

 Cirugia Ortopèdica - Traumatologia

 

   

 Cirugia General

     

 Cirugia Plàstica

 

   

 Dermatologia

     

 Ginecologia

 

   

 Neurocirugia

 

   

 Otorrinolaringologia

     

 Oftalmologia

 

   

 Urologia

 

   

 
     
 ÀREA MATERNO INFANTIL

 

   

 Pediatria

 

   

 Obstetrícia

     

 Unitat Pedagògica Hospitalària

     

 

 

   
 SERVICIS CENTRALS      

 Anàlisis Clíniques

 

   

 Anatomia Patològica

     

 Anestèsia

     

 Farmàcia

 

   

 Hematologia

 

   

 Microbiologia

 

   

 Neurofisiologia

     

 Radiodiagnòstic

 

   

 Rehabilitació

     

 Medicina Preventiva

     

 Servici  d'Atenció i Informació al Pacient 

 

   

 Unitat de Documentació Clínica i Admissió

     

 Unitat d'Hospitalització a Domicili

 

   

 Unitat de Treball Social

 

   

 Docència

 

   

 

 

   
 UNITATS ESPECIALS      

 Genètica Molecular

 

   

 Unitat de Consell Genètic del Càncer

 

   

 Unitat de Ferides Cròniques

 

   

 Unitat de Qualitat

 

   

 Unitat del Dolor 

 

   

 Unitat de Trasplantaments

 

   

 Hemodinàmica

 

   

 Unitat d'Endoscòpies

 

   

 Unitat de Litotrícia

 

   

 Unitat de Salut Mental

 

   

 Unitat de Diàlisi

 

   

 Centre de Vacunació Internacional 

 

   

 Unitat de Mà

 

   

 Unitat de Mama

 

   

 Biobanc 

 

   

 Unitat de Medicació per a Pacients Externs

 Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

 Unitat de Sòl Pèlvic

 

 

 

T'INTERESSA T'INTERESSA

Docencia
Investigación
Información coronavirus

Información coronavirus

XARXES SOCIALS XARXES SOCIALS

Facebook Twitter Youtube