Biblioteca

DADES GENERALS

 

La biblioteca és un servici central que reunix la col·lecció de documents: llibres, publicacions seriades, bases de dades i altres materials gràfics de l'Hospital General Universitari d'Elx.

 

Té com a objectiu difondre la informació disponible a tota la comunitat hospitalària.

 

L'organització d'este servici la determinen les activitats internes i les tasques del servici, destinades al públic lector, investigador, docent i assistencial, així com la naturalesa dels seus fons.

 

PERSONAL I INFORMACIÓ DE CONTACTE

Sonia Alfonso Gomis
Tfno. 966 616 260
biblioteca_elx@gva.es
Annex 2, 3a planta
De dilluns a divendres de 8.15 a 14.45 hores

Pot posar-se en contacte amb nosaltres per:

 • Plantejar els seus dubtes sobre algun dels nostres fons o serveis.
 • Comunicar els problemes tècnics que es trobe al accedir als recursos bibliogràfics.
 • Sugerir millores o modificacions.
 • Informació bibliogràfica i documental.
 • En cas de necessitat d'ordinador o lloc de lectura

O qualsevol altra qüestió que se li planteje sobre els nostres continguts i del funcionament de la nostra Biblioteca Virtual.

 

SERVEIS

Actualment el servei que presta la Biblioteca als seus usuaris és de forma VIRTUAL, per mitja de l'accés a través de un OPAC (Open Public Acces Catalogue) propi amb les coleccions de revistes tant en paper com electròniques de la biblioteca y alguns llibres d'acces electrònic.

 • Els usuaris treballen a través del Opac de la bilblioteca, al qual poden accedir des de qualssevol dispositiu amb conexió a internet (ordinador, telèfon movil, tableta...) a l'enllaç:  https://a-helche.c17.net/es/o17/my/contact-us
 • Els usuaris a través del Opac podrán:
  1. Cursar peticions a esta blblioteca.
  2. Descarregar-se els articles que li servisquen
  3. Resoldre una mateix moltes de les peticions:
   • Ací podrán veure les coleccions subscrites diferenciant si estan en paper o de accés electrònic.
   • Al realitzar la busqueda de un article ,es indicarà si la revista a la que pertany està disponible entre els recursos de la biblioteca, disponible en accès obert de forma gratuïta i, en cas contrari podràn fer una petició a la blblioteca.
  4. Accedir al seu propi perfil on podrán obtindre les seues peticions.

Instruccions d'accés per a usuaris de la Biblioteca

RECURSOS I BASES DE DADES

Nota: punchar sobre els icons per a obrir els enllaços

 

Punxant sobre CATÀLEC DE REVISTES podrà accedir automàticament al Opac de la Biblioteca Virtual.

Catàleg de Revistes
UPtodate Base de dades d'actualitzacions sobre totes les disciplines
dynamedplus The next-generation clinical information resource designed to decrease time to answer
clinicalkey Revistes científiques, llibres de referència mèdica i quirúrgica, guies de pràctica clínica, base de dades de medicaments, tractats EMC, fitxes de educació per a pacients, milions de vídeos i imatges, monogràfics de First Consult/ Clinical Overviews, i guies clíniques, algoritmes de Fisterra, abstracts de MEDLINE i Clinicaltrials.gov. FINS a el 20 de JUNY
Catàleg de Bases de Dades
FECYT Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
COCHRANE LIBRARY PLUS EN ESPANYOL Base de dades que arreplega revisions sistemàtiques i assajos clínics, entre altres publicacions. L'accés és universal i gratuït gràcies a la subscripció del Ministeri de Sanitat i Consum.
PUBMED Medline d'accés gratuït.
SCIELO SciELO Espanya és una biblioteca virtual formada per una col·lecció de revistes científiques espanyoles de ciències de la salut seleccionades d'acord amb criteris de qualitat
 REDALYC  Portal d'accés obert a revistes del àmbit latinoamericà. Enfocat fonamentalment a publicacions en ciències socials con uns 225 títols y mes de 25.000 articles a text complet. Conté uns 30 títols de revistes espanyoles entre els quals trobem publicacions en Psicologia, Salut y Biblioteconomia. Disposa a més d'un cercador per a tot el portal per temes o països.
 WOS  Web of Science.
MEDES  MEDES és una iniciativa de la Fundació Lilly que té com a objectiu promoure la utilització de l'espanyol com a llengua per a la transmissió de coneixement científic en general i de les Ciències de la Salut en particular, entenent aquest propòsit no només orientat a la comunicació entre científics i professionals de la salut, sinó també a la divulgació social de la coneixença entre tots els hispanoparlants.  
 PRIMO Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de la Comunitat Valenciana.
PREEVID   Biblioteca Virtual de el Servei murcià de salut. 
 MEDLINE PLUS MedlinePlus en espanyol és el lloc web dels Instituts Nacionals de la Salut per a pacients, familiars i amics. Produïda per la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, la biblioteca mèdica més gran de món, MedlinePlus li brinda informació sobre malalties, afeccions i benestar en un llenguatge fàcil de llegir. MedlinePlus li ofereix informació fiable i actualitzada en tot moment, a qualsevol lloc i de forma gratuïta.  
TESEO  Consulta de base de dades de tesis doctorals.
IBECS  És una base de dades bibliogràfica. Ofereix referències bibliogràfiques i resums d'articles. Elaborada per l'Institut de Salut Carlos III en col·laboració amb BIREME (Biblioteca Regional de Medicina, OPS) amb un programa anomenat lildbiweb i seguint la metodologia LILACS.  
BIBLIO PRO  BiblioPRO és una biblioteca virtual de qüestionaris en espanyol de resultats Percebuts pels Pacients (PRO - Patient Reported Outcomes) i Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS).  
PEDRO  Pedro és la base de dades sobre Fisioteràpia Basada en l'Evidència. Pedro és una base de dades gratuïta amb més de 37.000 assaigs aleatoris controlats, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica de Fisioteràpia. De cada assaig, revisió o guia, Pedro ofereix detalls per a la citació, resum i enllaç a el text complet, quan és possible. Pere està creat pel Centre de Fisioteràpia Basada en l'Evidència al George Institute for Global Health.  
DIALNET  Biblioteca Virtual de la Universitat de la Rioja  
TRIP DATABASE  Trip és un motor de cerca clínic dissenyat per permetre als usuaris trobar i usar ràpida i fàcilment proves de recerca d'alta qualitat per recolzar la seva pràctica. Trip ha estat en línia des de 1997 i des de llavors s'ha convertit en la principal font d'Internet de contingut basat en proves. A més de l'evidència de la investigació, també permetem als metges buscar a altres tipus de contingut, com imatges, vídeos, fullets informatius dels pacients, cursos i notícies educatives. 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Catàleg de Revistes en Accés Obert
AMEDEO: THE MEDICAL LITERATURE GUIDE Portal de revistes i llibres en accés obert.
BIOMED CENTRAL Portal de revistes en Open access, pertanyent a un grup editorial privat de caràcter comercial. Arreplega mes de 130 títols de les àrees de medicina i biologia sotmeses a revisió per parells.
DOAJ Directori que inclou 1.259 revistes científiques i acadèmiques d'accés obert, a text complet i amb control de qualitat.
INTERNET SCIENTIFIC PUBLICATIONS Portal que arreplega revistes electròniques de l'àrea de la medicina i ciències afins.
PLoS: PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE La Public Library of Science (PLoS) es una organización sin ánimo de lucro que promueve el libre acceso a los artículos científicos. Edita revistas científicas gratuitas para los lectores y financiadas por los autores o instituciones que patrocinen la investigación
PUBMEDCENTRAL PubMedCentral és un archiu digital de revistes especialisades en ciències de la vida, desenrollat i mantingut pel Centre d'Informació Tecnològica (NCBI) de la National *Library of Medicine (*NLM), dependent del National Institutes of Health(NIH) americà. Els manuscrits suministrats són els procedents de publicacions someses a revisió per parells.
AMF Actualització en Medicina de Família
Catàleg de Revistes d'Infermeria
Cuidados 2.0 Informació i continguts de salud dirigit a les infermeres sobre cures: plans de cures, procediments, protocols, evidències científiques, jornades de nfermería, sessions clíniques, esdeveniments científics ...
Cuiden CUIDEN® és una base de dades Bibliogràfica de la Fundació Index que inclou producció científica sobre Cures de Salut en l'espai científic Iberoamericà, tant de contingut clínic-assistencial en totes les seves especialitats i de promoció de la salut, com amb enfocaments metodològics, històrics, socials o culturals. Conté articles de revistes científiques, llibres, monografies i altres documents, fins i tot materials no publicats, els continguts han estat avaluats prèviament per un comitè d'experts.
Catàleg de Revistes de Farmacologia
AGÈNCIA ESPANYOLA DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS Pàgina web de l'organisme que unifica les activitats d'avaluació, autorització, registre i control dels medicaments d'ús humà i veterinari.
AGÈNCIA EUROPEA DE MEDICAMENTS La principal missió de l'Agència és la protecció de la salut humana i animal. La *EMEA funciona con una ret i aglutina els recursos científics dels estats membres de l'Unió Europea en la finalitat de garantisar l'evaluació i la supervisió dels medicaments en Europa.
Guies de Pràctiques Clíniques
FISTERRA Web mèdica dedicada especialment a professionals d'Atenció primària i orientada a la consulta i la formació. Oferix gran cantitat de recursos.
INFODOCTOR Portal mèdic especialisat en Atenció Primària. Oferix multitut d'enllaços i informació sobre totes les especialitats mèdiques des del punt de vista de l'Atenció primària.
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE Portal de la Biblioteca Nacional de Medicina americana con información útil para pacientes, profesionales de la información, bibliotecarios e investigadores.
BIBLIOTECA VIRTUAL SALUT PÚBLICA Portal de la Biblioteca Virtual de Salut Pública
EPISTEMONIKOS Atenció sanitària basada en l'evidència i les tecnologies de la informació per donar suport als que prenen decisions clíniques o de política sanitària.
GUIASALUD GuíaSalud, organisme de el Sistema Nacional de Salut (SNS) en el qual participen les 17 Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat, va ser creat el 2002 i adoptat el 2003 pel Consell Interterritorial com a instrument per millorar la qualitat de l'atenció sanitària al SNS.
NATIONAL GUIDELINE CLEARINGHOUSE National Guideline Clearinghouse is a public resource for summaries of evidence-based clinical practice guidelines.