Anatomia Patològica

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Yolanda Reyes Casado Cap de Servei
Isabel Valencia Ramirez Facultatiu Especialista
Sandra Milena Silva Ortega Facultatiu Especialista
Matías Daniel Prieto Vita Facultatiu Especialista
Laura Heredia Oliva Facultatiu Especialista
Javier Emilio Brugal Molina Facultatiu Especialista
Pedro Llopis Sánchez MIR-R3
Alberto Guillen Mora MIR-R3
Francisco Javier Aguilar Lopez MIR-R1
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Lidia Cayuelas Córdoba Supervisora de Laboratoris
Mª José Campello García Coordinadora de Laboratoris

 

CARTERA DE SERVEIS

 • Biòpsies i Patologia quirúrgica. Processament diagnòstic rutinari de les biòpsies i peces quirúrgiques.
 • Biòpsies intraoperatòries.
 • Tècniques especials histoquímicas: mucopolisacáridos (PAS, blau-alcián, ferro col·loidal, mucicarmín), col·lagen (Tricrómico de Masson), fibres de reticulina (Gomori), microorganimos (PAS, Giemsa, plata metenamina, Ziehl-Neelsen, Warthin-Starry), amiloide (Rojo congo), identificació de ferro (Perls), etc.
 • Tècniques d'inmunofluorescencia directa (IgG, IgA, IgM, C1q, C3, fibrinogen, cadenes kappa, lambda).

 

PRINCIPALS TÈCNIQUES IMMUNOHISTOQUÍMIQUES

 • CK AE1.AE3, CK7, CK20, CK5/6, CK alt pes (34bE12), CK8/18, Vimentina, Desmina, Actina, Neurofilaments, GFAP, Enolasa, etc.
 • EMA, GCDFP15, proteïna S100, CD19, CD99, TTf-1, napsina-A, p63, p40, p504, p16, etc.
 • Col·lagen IV, laminina, antimitocondrial, Hepar-1, etc.
 • Marcadors limfoides: CD45, CD20, CD45RA, CD45RO, CD1a, CD4, CD8, CD5, CD30, FDC, CD15, BCL-2, BCL-6, CD10, CD43, CD23, CD68, ALK, Ciclina D1, IgA, IgG, IgM, Kappa, Lambda, etc.
 • Marcadors neuroendocrins: Synaptofisina, Cromogranina, CD56. etc.
 • Hormones: tiroglobulina, calcitonina, TSH, alfa-subunitat, beta-HCG, alfa-fetus proteïna, etc.
 • Receptors hormonals: R. Estradiol, R. progesterona, RA (Receptor d'Andrògens).
 • Marcadors de proliferació: Ki67.
 • Vasculars: factor VIII a, CD31, CD34.
 • Melanoma: HMB45, Melan-A, SOX-10.
 • Factors de creixement, oncogens i proteïnes tumor supresoras: Her-2, EGFR, VEGF, VEGFR2 (Flk-1), CD117 (c-kit), p53, PTEN, Galectina3.
 • Proteïnes reparadores: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2
 • Estudi de marcadors immunohistoquímics amb valor predictiu de resposta a fàrmacs:
  • Receptors d'estradiol i progesterona
  • Herceptest.
  • EGFR
  • c-kit (CD-117)

 

TÈCNIQUES MOLECULARS

 • Tècniques de FISH.
 • Amplificacions gèniques: c-erb B2.

 

CITOLOGIA CLÍNICA

 • Citologia cérvico-vaginal.
 • Citologia d'esput i de vessaments (pleural, ascítico, pericardíac).
 • Citologia d'orina.
 • Citologia d'LCR.
 • Consulta de Punció Aspiració amb agulla fina (PAAF).
 • PAAF amb control radiològic.
 • Citologia líquida.
 • Immunohistoquímica aplicada a la citologia.
 • Bloc cel·lular.

 

AUTÒPSIA CLÍNICA

 • Fetal, perinatal i d'adult.

 

BIOBANC

El Biobanco del Departament de Salut Elx - Hospital General, integrat en la secció d'Anatomia Patològica, es constitueix l'any 2010 té com a objectiu principal crear, mantindre i coordinar la gestió de les col·leccions de mostres biològiques, recollides en condicions òptimes, que puguen donar suport a projectes d'investigació els objectius de la qual impliquen un avanç en el coneixement biomèdic i que puguen tindre una transcendència final en la millora del maneig del pacient.

Fins:

 1. Identificar i desenvolupar una massa de mostres biològiques d'interés per als investigadors.
 2. Garantir la qualitat, tant del material emmagatzemat, com de la informació associada, de les mostres incloses.
 3. Subministrar, sense ànim de lucre, l'anterior material a grups d'investigació de la pròpia institució, o aliens a aquesta, que complisquen els requisits científics i ètics exigibles per a l'ús d'aquesta mena de mostres.
 4. Oferir una plataforma de serveis per a aquells grups d'investigació que els precisen, en el desenvolupament dels seus propis projectes.

El Biobanco de l'Hospital Universitari d'Elx pertany a la Xarxa Valenciana de Biobancos i a la Xarxa Temàtica d'Investigació Cooperativa en Biobancos Institut Salut Carles III (ISCIII). La Directora Científica forma part de l'Assemblea Plenària òrgan executiu i assessor de la Xarxa. Un dels membres del grup de desenvolupament del Biobanco pertany al Comité Científic de la Xarxa Valenciana de Biobancos el biobanco compta amb mostres biològiques de les següents patologies:

 • Càncers en els quals se sospite que pot existir una predisposició hereditària (còlon, recte, endometri, mama, ovari, etc).
 • Tipus tumorals més freqüents (mama, còlon, recte, estómac, bufeta, etc.).
 • Casos directament derivats dels Comités de Tumors, que per la seua naturalesa particular susciten especial interés.
 • Processos inusuals (càncer mesotelial, neoplàsies neurològiques, sarcomes d'os i parts toves, patologies inflamatòries rares, etc.)
 • Col·lecció prospectiva de sèries de patologies específiques demandades pels investigadors amb el corresponent vistiplau dels Comités d'Investigació i d'Ètica de la Investigació.
 • Col·leccions privades existents a l'Hospital fins a 2011

Des de la publicació del Reial decret 1716/2011, pel qual s'estableixen els requisits bàsics d'autorització i funcionament dels biobancos amb finalitats d'investigació biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d'origen humà, i es regula el funcionament i organització del Registre Nacional de Biobancos per a investigació biomèdica s'han incorporat al Biobanco totes les col·leccions privades existents a l'Hospital Al juliol de 2013 s'obté l'autorització sanitària per a la creació del biobanco de l'HGUE

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ACTIVITAT DOCENT

La secció articipa en la docència pregraduada amb docència teòrica i pràctica d'alumnes de Medicina de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

També participa en la formació pràctica dels TEAP de l'IES Leonardo da Vinci i el Centre Educatiu Bàsic Cebat, els alumnes giren pel nostre servei per a adquirir les habilitats pràctiques que necessiten per a completar el seu període formatiu. En aquesta labor participen els TEAP del Servei amb la supervisió dels patòlegs.

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Juliol 2023