Pneumologia

 

PROFESSIONALS

Facultativos
NOM CÀRREC
NOM: Dr. Eduardo García Pachón CÀRREC: Cap de Secció
NOM: Dr. Carlos Baeza Martínez CÀRREC: Facultatiu Especialista
NOM: Dr. Justo Grau Delgado CÀRREC: Facultatiu Especialista
NOM: Dra. Isabel Padilla Navas CÀRREC: Facultatiu Especialista
NOM: Dra. Sandra Ruiz Alcaraz CÀRREC: Facultatiu Especialista
NOM: Dra. Mª José Soler Sempere CÀRREC: Facultatiu Especialista
NOM: Dra. Lucía Zamora Molina CÀRREC: Facultatiu Especialista
NOM: Dra. Marta Galán Negrillo CÀRREC: Facultatiu Especialista
NOM: Dra. Marta Galán Negrillo CÀRREC: MIR
NOM: Dra. Ana Ibarra Macia CÀRREC: MIR
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
NOM: Tina Garví Chazarra CÀRREC: Supervisora de planta d'hospitalització
NOM: Mª de los Ángeles Casillas Jiménez CÀRREC: Supervisora de Consultes Externes

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE HOSPITALITZACIÓ

 • Hospitalització convencional (21 llits).
 • Unitat de Cures Respiratòries: monitoratge respiratori i ventalización mecànica (3 llits).
 • Interconsultas hospitalàries.
 • Hospital de Dia general.

 

ÀREA DE CONSULTES EXTERNES

 • Consulta de Nivell 1 i Alta Resolució.
 • Consulta de Nivell 2 de Pneumologia General.
 • Consulta Polivalent d'alta resolució hospitalària.
 • Consulta de Tabaquisme.
 • Consulta de Malalties Pulmonars Intersticials.
 • Consulta de Diagnòstic Ràpid del Càncer de Pulmó.
 • Consulta d'Asma de difícil control.
 • Unitat de Malalties Neuromusculars Progressives.
 • Consulta d'Infermeria d'Educació sanitària.
 • Consulta d'Infermeria deseguimiento del pacient fràgil.
 • Consulta d'Infermeria de Trastorns Respiratoris del Somni.

 

UNITAT DE PNEUMOLOGIA INTERVENCIONISTA

 • Broncoscòpia amb sedació.
 • Broncoscòpia exploratòria.
 • Broncoscòpia amb tècniques endobronquiales (aspirat, raspallat citològic, biòpsia bronquial, punció bronquial, raspallat microbiològic, rentada broncoalveolar).
 • Broncoscòpia amb biòpsia pulmonar transbronquial.
 • Criobiopsia pulmonar.
 • Broncoscòpia terapèutica.
 • Intubació guiada per broncoscopi.
 • Tècniques pleurals.
 • Toracocentesi diagnòstica.
 • Toracocentesi evacuadora.
 • Ecolocalización en patologia pleural.
 • Pleurodesi química.
 • Biòpsia pleural transparietal (agulles d'Abrams, Cope i Castelain).

 

LABORATORI DE PROVES FUNCIONALS RESPIRATÒRIES

 • Gases Arteriales.
 • Espirometría simple.
 • Espirometría con prueba broncodilatoria.
 • Volúmenes pulmonares estáticos.
 • Transferencia al monóxido de carbono.
 • Prueba de ejercicio: test de la marcha de seis minutos.
 • Provocación bronquial inespecífica con manitol.
 • TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO Y TERAPIAS DOMICILIARIAS
  • Pulsioximetría.
  • Estudios domiciliarios de poligrafía respiratoria.
  • Titulación domiciliaria mediante autoCPAP.
  • Estudios concertados de polisomnografía.
  • Ventilación mecánica invasiva y no invasiva domiciliaria.
  • Tratamientos domiciliarios del síndrome de apneas del sueño (CPAP, servoventilación).
  • Técnicas mecánicas de asistencia a la tos.
  • Oxigenoterapia domiciliaria y de deambulación.
  • Consulta de Enfermería de Tastornos Respiratorios del Sueño.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

INFORMACIÓ PER A PACIENTS

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

PER A PACIENTS

PER A PROFESSIONALS

 

Última Actualització - Juny 2023