Unitat de Consell Genètic del Càncer

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dra. Ana Beatriz Sánchez Heras Facultatiu Especialista
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Raquel Perez Ibáñez Infermera

 

CARTERA DE SERVEIS

 

SERVEIS ACTUALS

 • Síndrome de càncer de mama i ovari familiar, panell gens múltiples d'alt i moderat risc segons les evidències científiques BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, ATM, NBN, BARD1, BRIP1, RAD51C, RAD51D, (actualització periòdica).
 • Síndrome de càncer de còlon hereditari. Altres gens diferents a síndrome de Lynch, panell gens múltiples d'alt i moderat risc segons les evidències científiques (actualització periòdica).
 • Síndrome de poliposis adenomatosa de còlon familiar (PAF), gens APC, MUTYH, POLD1, POLE, SMAD4, BMPR1A, MLH3.
 • Síndrome de retinoblastoma hereditari, gen RB.
 • Síndrome de neoplàsia endocrina múltiple tipus 1 i afins, gens MEN1.
 • Síndrome de neoplàsia endocrina múltiple tipus 1, gen MEN1.
 • Síndrome de neoplàsia endocrina múltiple tipus 1, gen MEN1.
 • Síndrome de neoplàsia endocrina múltiple tipus 1, gen MEN1.
 • Contacte: consejogenetico_elx@gva.es

 

ACREDITACIONS

 

Els metges, d'Atenció Primària o Especialitzada, que sospiten un cas de càncer hereditari perquè compleixen els criteris definits en el programa poden remetre mitjançant sol·licitud d'interconsulta als pacients i/o els seus familiars a les UCGC. La interconsulta ha de ser gestionada pels Serveis d'Admissió corresponents. Se cita als pacients telefònicament Els diagnòstics de càncer han d'estar confirmats per INFORMES MÈDICS i d'ANATOMIA PATOLÒGICA.

 

CIRCUIT ASSISTENCIAL

 

La Dra. Sánchez Heras té l'Acreditació de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica d'Excel·lència en Consell Genètic en Càncer Hereditari 2015-2019 i 2020-2025.

 

Certificat de Bona Pràctica del Sistema Nacional de Salut en l'Estratègia en Càncer: Programa de Consell Genètic en Càncer ratificat pel Consell Interterritorial el 16 Març de 2015.

 

La Conselleria de Sanitat va elaborar l'any 2002 un pla d'acció per a abordar la problemàtica relacionada amb el càncer (Pla Oncològic de la Comunitat Valenciana), en sintonia amb les recomanacions de l'informe de l'Organització Mundial de la Salut sobre els programes nacionals de lluita contra el càncer. Recollia les prioritats d'acció per al període 2002-2006 en diferents àmbits, i entre ells va plantejar la creació d'unitats de consell genètic en càncer (d'ara en avant UCGC), distribuïdes a la Comunitat Valenciana. Per a això es va posar en marxa el Programa de Consell Genètic en Càncer, Ordre de 3 de març de 2005 de la Conselleria de Sanitat per la qual es regulen els dispositius organitzatius que realitzen consell genètic de la Comunitat Valenciana, i que van ser modificats per l'Ordre de l'11 de setembre de 2012.

 

L'objectiu fonamental és reduir l'aparició d'aquells càncers que es desenvolupen per una alteració genètica, oferint consell o assessorament a pacients i familiars.

 

L'estudi genètic només es fa quan l'individu presenta trets de la seua història personal o familiar suggestius de susceptibilitat genètica al càncer, quan la prova genètica disponible puga ser interpretada adequadament, i quan els resultats puguen ajudar al diagnòstic, o influir en el maneig mèdic o quirúrgic del pacient, o dels membres de la seua família amb risc hereditari de càncer.

 

Aquesta Unitat és referència per als següents Departaments de Salut:

 • Departament Marina Baixa.
 • Departament Alacant-Sant Joan.
 • Departament Elda.
 • Departament Alacant - H.General Universitari.
 • Departament Elx - H.General Universitari
 • Departament Elx - Crevillent.
 • Departament Vega Baixa - Orihuela.
 • Departament Torrevieja.
 • Departament d'Alcoi

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ACTIVITAT DOCENT

 • Realització de sessions divulgatives en Hospitals, Centre d'Especialitats i Centres d'Atenció Primària dels departaments de referència.
 • Cursos de Formació en Càncer Hereditari de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES). Realització de conferències de divulgació per a públic general.

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

PER A PROFESSIONALS SANITARIS

 

PER A PACIENTS I FAMILIARS

 

Última Actualització - Agost 2023