Unitat d'Hospitalització a Domicili

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
José L. del Rincón Martínez Cap de Secció

José Antonio Ortuño Davó

Facultatiu Especialista
Jorge Olea Soto Facultatiu Especialista
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Ana Quiles Antón Supervisora d'Infermeria d'Hospitalització

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juliol 2023