Anestesia

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dra. Ana Pérez Carbonell Cap de Servei
Dr. Francisco Martínez Peñuela Cap de Secció
Dr. José Antonio Bonal Cárcel Cap de Secció
Dr. Carlos Alonso Garrido Facultatiu Especialista
Dr. Ramón Antón Torres Facultatiu Especialista
Dr. Michael Bartz Facultatiu Especialista
Dr. Enrique Cantos Gómez Facultatiu Especialista
Dra. Raquel Flores Mohedano Facultatiu Especialista
Dra. Pilar García Segura Facultatiu Especialista
Dr. Francisco Javier González Solís Facultatiu Especialista
Dr. Manuel Gutiérrez Ramírez Facultatiu Especialista
Dr. Guillermo Hernández García Facultatiu Especialista
Dr. José Antonio Hoyas Fernández Facultatiu Especialista
Dr. Javier López Sáez Facultatiu Especialista
Dra. Anastasia Martínez Latorre Facultatiu Especialista
Dra. Natividad Más Veracruz Facultatiu Especialista
Dra. Elena Miranda Teuler Facultatiu Especialista
Dr. Adolfo Morente Aranda Facultatiu Especialista
Dr. José Luis Muñoz Rodes Facultatiu Especialista
Dra. Mercedes Navarro Pastor Facultatiu Especialista
Dr. José Manuel Ramón Pérez Facultatiu Especialista
Dra. María del Carmen Ramírez Fernández Facultatiu Especialista
Dr. José María Ronda Pérez Facultatiu Especialista
Dr. José Sánchez Iniesta Facultatiu Especialista
Dra. Nuria Esteve Antón Facultatiu Especialista
Metges Interns Residents (MIR) 8
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Sonia Sánchez Lidón Supervisora d'Infermeria de Quiròfan
Barbara Supervisora d'Infermeria de R.E.A.
Mª Carmen Regaño Carrillo Supervisora d'Infermeria de UCSI
Mª Angeles Casillas Jiménez Supervisora d'Infermeria de CCEE

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE PREANESTÈSIA

 • Valoració del risc (Consulta preanestèsica).
 • Valoració del risc del pacient hospitalitzat.
 • Valoració del risc en urgències.
 • Premedicació/Preparació del pacient.

ÀREA QUIRÚRGICA (CIRURGIA AMB INGRÉS)

 • Preparació immediata del pacient per a la cirurgia (Preanestèsia).
 • Monitoratge no invasiu abans de l'entrada del pacient al quiròfan.
 • Inducció anestèsica general.
 • Anestèsia i tractament quirúrgic.
 • Procediments anestèsics.
 • Monitoratge invasiu després de la inducció anestèsica.
 • Vigilància i manteniment de l'homeostasia corporal.
 • Tipus d'Anestèsia
 1. Anestèsia General.
 2. Anestèsia Epidural.
 3. Anestèsia Intradural.
 4. Anestèsia Combinada (epi-intradural).
 5. Anestèsia Regional Intravenosa.
 6. Bloquejos Nerviosos Perifèrics.
 7. Anestèsia Troncular (plexes).
 8. Ansiolisis, sedació i/o analgèsia.
 9. Anestèsia local monitorada: l'anestesiólogo proporciona cures de control de les funcions vitals, trobant-se en situació de disponibilitat si el pacient els precisa.
 • Anestèsia en procediments quirúrgics especials
 1. Cirurgia bariátrica.
 2. Cirurgia fast-track en càncer colo-rectal.
 3. Cirurgia hepatobiliar i pancreàtica.
 4. Cirurgia de citorreducción amb quimioteràpia intraoperatòria (Carcinomatosi peritoneal).
 5. Angiologia i Cirurgia Vascular.
 6. Neurocirurgia/Neurotraumatología/Cirurgia del raquis.
 7. Cirurgia ORL adults i xiquets.
 8. Part.
 9. Cesària a terme i en gestants de risc.

ÀREA DE LA UNITAT DE RECUPERACIÓ POSTANESTÈSIA (URPA)

 • Monitoratge cardiològic.
 • Monitoratge hemodinàmica.
 • Inserció via venosa central i arterial.
 • Cardioversión directa o sincrònica.
 • Monitoratge respiratori.
 • Intubació traqueal.
 • Suport ventilatori
 1. Ventilació no invasiva.
 2. Ventilació invasiva.
 • Traqueostomia/cricostomía.
 • Drenatge toràcic/abdominal.
 • Ressuscitació cardiopulmonar.
 • Tècniques analgèsiques postoperatòries (Intravenosa, analgèsia controlada pel pacient PCA, reservoris, catèter epidural, bloquejos nerviosos, catèter femoral, etc.).
 • Rehabilitació precoç.
 • Preparació i optimització preoperatòria.

ÀREA DE LA UNITAT DE CIRURGIA SENSE INGRÉS (UCSI)

 • Avaluació preoperatòria.
 • Preparació preoperatòria.
 • Programació quirúrgica.
 • Tractament anestèsic i quirúrgic classificat segons temps en:
 1. Fins a 45 minuts.
 2. De 45 a 90 minuts.
 3. De 90 minuts a 3 hores.
 4. Més de 3 hores. Es considerarà anestèsia de risc qualsevol tipus d'anestèsia programada de duració major de 3 hores i l'anestèsia urgent de duració major a 90 minuts independentment de la classificació ANSA.
 • Anestèsia General.
 • Infiltració i anestèsia tòpica.
 • Anestèsia Regional intravenosa.
 • Retrobulbar i peribulbar.
 • Anestèsia del neuroeje: Epidural/Intradural i combinades.
 • Bloquejos nerviosos tronculares i perifèrics.
 • Bloqueig paravertebral i intercostal.
 • Ansiolisis i sedació.
 • Cures postoperatòries (Vigilància i monitoratge en URPA).
 • Seguiment 24 hores després de l'alta hospitalària (telefònicament).

ÀREA D'ANESTÈSIA FORA DEL QUIRÒFAN

 • Ansiolisis i sedació profunda.
 • Àrees d'aplicació
 1. Radiodiagnòstic.
 2. Urodinàmica i Litotrícia.
 3. Unitat d'Endoscòpia Digestiva.
 4. Cardiologia: hemodinàmica, angioplàsties, cardioversión, ablació d'arrítmies.
 5. Pneumologia: fibrobroncoscopia i biòpsies.
 6. Psiquiatria: Tractaments electro convulsius.
 7. Exploracions a xiquets i pacients especials.
 8. Miscel·lània.

ÀREA D'ANALGÈSIA I ANESTÈSIA OBSTÈTRICA

 • Analgèsia per al part
 1. Analgèsia epidural lumbar.
 2. Analgèsia intradural.
 3. Tècniques generals.
 • Anestèsia per a la cesària
 1. Anestèsia epidural lumbar.
 2. Anestèsia intradural.
 3. Tècniques generals.

UNITAT DE DOLOR AGUT

 

Des d'octubre de 2012 es troba en marxa el programa per al tractament del dolor agut del Servei d'Anestesiologia en l'HGUE. És un programa realitzat entre tots de manera progressiva:

 • Coneixent la situació de partida en l'HGUE: absència de protocols de tractament del dolor agut postoperatori.
 • Elaborant una via clínica per a facilitar la introducció dels protocols d'analgèsia i disminuir la variabilitat clínica.
 • S'ha elaborat un Manual de Procediments amb protocols en funció de l'especialitat quirúrgica i la intensitat del dolor, consensuats amb l'estament mèdic del servei quirúrgic corresponent, tots ells basats en analgèsia multimodal
 • És una unitat de baix cost creada utilitzant els recursos disponibles ja existents i que gràcies a la bona voluntat i col·laboració de tots els estaments (metges, infermeres, auxiliars, zeladors,…) s'ha convertit en la primera Unitat de Dolor Agut de la província que cobreix l'assistència les 24 hores dels 365 dies de l'any.
 • S'inclouen tots els pacients intervinguts quirúrgicament de cirurgia major amb resultat de dolor moderat-sever mitjançant l'aplicació dels protocols d'actuació, que s'apliquen en l'URPA, on transcorren les primeres hores del postoperatori

 

OPCIONS TERAPÈUTIQUES DE LA UNITAT DE DOLOR AGUT

 

Grafic

 

L'anestesiólogo de guàrdia assignat a la Unitat de Dolor Agut, assumeix durant les 24 hores del dia les següents funcions:

 • Realització i seguiment de l'analgèsia epidural en obstetrícia.
 • Atenció a la urgència obstètrica.
 • Realització i seguiment de bloquejos epidurals/paravertebrales amb/sense PCA (Analgèsia Controlada pel Pacient).
 • Realització i seguiment de bloquejos perifèrics aïllats/continus.
 • Inici i seguiment de PCA-IV.
 • Use medicació dolor VO/IV no habitual.
 • Seguiment de bombes intratecales i neuroestimuladores després de la seua col·locació per Unitat de Dolor Crònic.

Tots els pacients inclosos en la UDA són visitats i revisats a primera hora del matí per les infermeres/auxiliars de l'URPA.

 

Participen:

 

 • Infermeria d'URPA:
  • Laura Gómez Poveda
  • Mª Magdalena García Picó
  • Elena Calzada Egea
  • Mar Miras García (supervisora)
 • Aux. infermeria
  • Concepción Martínez Molla
  • Mª Asunción Capella Campillo

Les seues funcions són:

 • Valoració global de la situació clínica del pacient.
 • Presa de constants vitals (TA, FC).
 • Avaluació de la qualitat de l'analgèsia proporcionada aplicant escales validades (EVA, EV; numèrica,..).
 • Valoració de l'estat dels catèters, zones de punció, etc.
 • Emplenament de la fulla de registre per a seguiment d'aquests pacients.
 • Xicoteta sessió clínica en l'URPA amb el facultatiu assignat a la UDA per a donar el relleu.

El facultatiu fa les modificacions del tractament analgèsic, les indicacions de retirada dels catèters, pauta de coadjuvants, i verifica que es complisquen els protocols aprovats.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juliol 2023