Unitat de Documentació Clínica i Admissió

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dra. Clara Pérez Cascales Cap de Secció
Dr. Fernando López Pastor Facultatiu Especialista
Dr. Jose Manuel Morón Humarán Facultatiu Especialista
Dra. Mª Asunción Pastor Climent Facultatiu Especialista
Personal Administratiu
NOM CÀRREC
Mª Carmen Sellés Ferrán Cap de Grup Administrius
Mª Carmen Rico Blanes Cap de Grup Administrius
Mª Ángeles Martínez Foronda Cap de Grup Administrius
José Salvador Ferrer Manchón Cap d'Equip Administratius
Francisco Soler Martínez Cap d'Equip Administratius

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA D'ADMISSIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ DE PACIENTS

 • HOSPITALITZACIÓ:
  • Gestió d'Ingressos, trasllats i altes dels pacients hospitalitzats.
  • Gestió de llits.
 • ACTIVITAT QUIRÚRGICA:
  • Registre, validació i gestió de sol·licituds de demanda quirúrgiques.
  • Registre i validació de l'activitat quirúrgica.
  • Gestió administrativa Pla de xoc.
 • ACTIVITAT AMBULATÒRIA:
  • Disseny, gestió i manteniment d'agendes d'activitat.
  • Gestió operativa de la sol·licitud de citació.
  • Citació i reprogramacions de pacients.
  • Gestió de l'aplicació CONCERT referent a la gestió i facturació de processos derivats a centres concertats i no concertats.
  • Gestió de l'aplicatiu SIFCO de facturació compensable entre els diferents Comunitats Autònomes.
 • ADMISSIÓ/INFORMACIÓ:
  • Registre, validació i actualització de dades identificatives dels pacients.
  • Informació i atenció a pacients i familiars.
 • URGÈNCIES:
  • Registre d'episodis d'urgències.
  • Coordinació organitzativa del procés assistencial d'ingrés i alta.
  • Gestió de transport sanitari (PTS), acreditació i facturació de pacients privats (COBRA), tramitació de parts judicials.
 • ACREDITACIÓ:
  • Tramitació de noves acreditacions.
  • Emissió i renovació de targetes sanitàries.
  • Inscripció en el Registre Civil dels nounats.

 

ÀREA DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

 • HISTÒRIES CLÍNIQUES / ARXIU D'HISTÒRIES CLÍNIQUES:
  • Manteniment, formació i control de Qualitat en la història clínica electrònica en Atenció Primària i Especialitzada.
  • Custòdia i conservació de les Històries Clíniques.
  • Gestió de préstecs i devolucions d'històries.
  • Digitalització d'Històries Clíniques. 
 • UNITAT DE DOCUMENTACIÓ:
  • Indexació i codificació d'episodis assistencials.
  • Gestió de sol·licituds de documentació clínica.

 

ÀREA DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

 • Gestió de sol·licituds d'informació clínica.
 • Elaboració, anàlisi i seguiment dels indicadors d'activitat assistencials.
 • Manteniment del catàleg de recursos corporatius (CRC).
 • Implantació, formació i coordinació de les aplicacions clínic-assistencials.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juny 2023