Otorrinolaringologia

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dr. Antonio Almodovar Iñesta Cap de Secció
Dr. Vicente Cantó Soler Facultatiu Especialista
Dr. Gonzalo Martín del Guayo Facultatiu Especialista
Dr. Antonio Almodóvar Iniesta Facultatiu Especialista
Dr. David López Bru Facultatiu Especialista
Dra. María Gracia Pastor Canicio Facultatiu Especialista
Dra. Carla Sanchis Picó Facultatiu Especialista
Dr. Carlos Barrera Blázquez Facultatiu Especialista
Dr. Francisco Sanchez López Facultatiu Especialista

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE CONSULTES EXTERNES

 • Consultes de Nivell 1 i Alta Resolució.
 • Consultes de Nivell 2.
 • Consulta Polivalent d'alta resolució hospitalària.
 • Consulta de control postquirúrgic de quiròfan central i UCSI.
 • Consulta Especial (patologia complexa).
 • Consulta de patologia no demorable.
 • Consulta d'Estroboscopia.
 • Consulta d'Infermeria de cures del pacient laringuectomizado i traqueotomizado.
 • Consulta d'Infermeria de cures postquirúrgiques.
 • Consulta d'Infermeria de capellans de patologia complexa.
 • Consulta d'Infermeria de proves especials audiològiques.

 

ÀREA DE PEDIATRIA EN CONSULTES EXTERNES

 • Avaluació i tractament de la patologia ORL en el xiquet.
 • Cribratge Neonatal i detecció precoç de la pèrdua d'audició en nounats; otoemisiones acústiques (OEA) i potencials automàtics (PEATC).
 • Patologia de l'oïda mitjana (otitis mitjana aguda i otitis secretora).
 • Patologia adenoamigdalar obstructiva, infecciosa o oncològica.
 • Hipoacúsies infantils.
 • Diagnòstic i tractament del xiquet roncador.
 • Patologia nasosinusal del xiquet al·lèrgic.
 • Disfonies infantils.

 

ÀREA D'ODONTOLOGIA EN CONSULTES EXTERNES

 • Estudi i tractament de la patologia centrada o derivada en una afectació de qualsevol àrea de l'oïda.
 • Patologia infecciosa, inflamatòria, congènita, traumàtica, tumoraL.
 • Hipoacúsia de transmissió i neurosensorial.
 • Acufens.
 • Vertigen.
 • Microscòpia ótica.
 • Acumetría.
 • Audiometries convencionals.
 • Timpanometrías.
 • Proves especials.

 

ÀREA DE RINOLOGÍA EN CONSULTES EXTERNES

 • Estudi i tractament de la patologia localitzada en fossa nasal i sins paranasals.
 • Patologia infecciosa,inflamatòria, congènita, traumàtica, tumoral…
 • Rinoscòpia anterior.
 • Endoscòpia nasosinusal.
 • Rinometría acústica.

 

ÀREA DE LARINGE I COLL EN CONSULTES EXTERNES

 • Avaluació i teràpia de la patologia benigna cervical o faringo-laríngia, engloba a més l'abordatge de les glàndules salivares (paròtide i submaxil·lar).
 • Faringoscopia i laringoscòpia.
 • Exploració cervical.
 • Endoscòpies.
 • Presa de mostres biològiques.
 • Estudi endoscòpic de la veu.

ÀREA D'ONCOLOGIA EN CONSULTES EXTERNES

 • Centrada en el diagnòstic precoç, avaluació multidisciplinària, tractament adequat i seguiment post-terapèutic de la patologia neoplàsica de l'àrea ORL.

 

ÀREA DE CIRURGIA AMB HOSPITALITZACIÓ - SECCIÓ D'OTORRINOLOGÍA

 • CIRURGIA OTOLÒGICA
  • Miringoplàsties.
  • Estapedectomias.
  • Timpanoplàsties sense mastoidectomia amb o sense reconstrucció osicular.
  • Timpanoplàsties amb mastoidectomia.
  • Cirurgia del colesteatoma.
  • Miringotomía amb o sense inserció de tub de ventilació.
  • Injecció intratimpànica de gentamicina.
  • Adaptació d'implants osteointegrados (BAHA).
  • Endoscòpia i exploració quirúrgica de l'oido.
  • Uns altres (cirugia oncològica ótica).
 • CIRURGIA DE FOSSES NASALS I SINS
  • Taponaments anteriors i posteriors.
  • Extracció de cossos estranys.
  • Septorrinoplastias funcional i correctora.
  • Exèresi de pòlips símples baix control endoscòpic i microscòpic.
  • Caldwell-Luc.
  • Cirurgia endoscòpica nasosinusal simple (CENS). Meatotomias mitjanes.
  • Biòpsies sota control endoscòpic i microscòpic.
  • Turbinoplastia per Radiofreqüència.
  • Cures de cirurgia endoscòpica, externa i de Septorrinoplastias.

 

ÀREA DE CIRURGIA AMB HOSPITALITZACIÓ - SECCIÓ DE FARINGOLOGÍA I PATOLOGIA CERVICAL

 • Amigdalectomias.
 • Adenoidectomias.
 • Cirurgia del paladar i vel (SAOS).
 • Laringectomias i un altre tipus de cirurgia oberta de laringe.
 • Cirurgia Cervical Oncològica (Buidatges Ganglionars, Penjolls).
 • Cirurgia Cervical no Oncològica (Quistos, Tumors benignes i Biòpsies).
 • Cirurgia de patologia tiroidal i paratiroidal.
 • Cirurgia de Glàndules salivares (Paròtide i Submaxil·lar).
 • Cirurgia faringo-laríngia amb Làser CO₂.
 • Cirurgia endoscopica i microscòpica de faringe-laringe.

 

ÀREA DE CIRURGIA SENSE HOSPITALITZACIÓ

 • CENS de baix grau de complexitat.
 • Septoplastia.
 • Turbinoplastia per radiofreqüència.
 • Microcirurgia laríngia de patologia benigna.
 • Cirurgia minimamente invasiva.
 • Cirurgia baix anestesia local i biòpsies.

 

ÀREA D'URGÈNCIES

 • El Servicio de ORL, en colaboración con los Servicios de Urgencias, atenderá a todos los pacientes que acudan con patologías urgentes de la especialidad, según los protocolos establecidos con los Servicios de Urgencias de nuestro Hospital, 24 horas al día durante los 365 días al año.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Abril 2022