Comité de Bioètica Assistencial

Logotip CBA

QUÈ ES EL COMITÉ DE BIOÈTICA ASSISTENCIAL (CBA)?

Els comités de bioètica assistencial són òrgans de composició pluridisciplinària que integren les diverses conviccions morals del seu entorn i estan al servei dels professionals i usuaris d'una institució per a analitzar i assessorar en la resolució dels dilemes ètics que es puguen plantejar en el curs de l'assistència i la finalitat de la qual és protegir la dignitat de les persones i millorar la qualitat d'aquesta assistència sanitària.

 

El primer comité de bioètica es va constituir a Seattle en 1960. La seua funció era seleccionar quins pacients accedirien a tractament amb els primers aparells d'hemodiàlisis, perquè no era possible tractar a tots aquells que ho necessitaven. Per a donar resposta a aquest dilema moral es va afegir al criteri mèdic la perspectiva d'un comité format per un advocat, un mestressa de casa, un funcionari del govern, un sindicalista, un religiós i un cirurgià. La vida del comité va ser breu atés que el govern federal va patrocinar les despeses del tractament de tots els malalts amb necessitat de diàlisi. No obstant això, es van obrir les portes a la idea de la creació de comités de decisió que no estigueren compostos únicament per personal sanitari.

 

AUTONOMIA I CONFIDENCIALITAT

El CBA gaudeix d'autonomia absoluta en totes les seues actuacions i no depén funcionalment de cap òrgan o comissió institucional. Les funcions del CBA són completament independents de les competències que en assumptes d'ètica i /o deontologia corresponen als col·legis professionals dels seus membres. Tots els membres del comité i els experts o col·laboradors ocasionals garanteixen la confidencialitat de tota la informació a la qual té accés, preservant així mateix el secret de les deliberacions entre els seus membres.

 

FUNCIONS DEL CBA

 • Protegir els drets dels pacients des de la seua perspectiva ètica.
 • Analitzar, assessorar i facilitar en el procés de decisió clínica en les situacions en què es plantegen conflictes ètics entre el professional, l'usuari i la institució.
 • Col·laborar en la formació en bioètica dels professionals de l'àrea de salut.
 • Proposar a la institució protocols d'actuació per a les situacions de conflicte d'ètic que sorgeixen de manera reiterada o ocasional.
 • Impulsar la investigació en bioètica en el marc de les tasques assistencials que es desenvolupen en el centre.

NO SÓN FUNCIONS DEL CBA

 • Promoure o emparar actuacions jurídiques per a les persones o la institució.
 • Realitzar judicis sobre l'ètica professional o les conductes dels usuaris.
 • Reemplaçar la responsabilitat dels quals hagen demanat assessorament.
 • Prendre decisions de caràcter vinculant.

MEMBRES

 • President:
  • Carlos Martínez Pastor
 • Vicepresidentes:
  • Eva de Miguel Balsa
  • Nuria Martínez Duce
 • Secretaries:
  • Nuria Berenguer Poveda
  • Sonia Berenguer Cerdá
 • Vocals:
  • Andrés Navarro Ruiz
  • Asunción Cortés
  • Mª Teresa Sempere Selva
  • Belén Sánchez Rodríguez
  • Raquel Moreno Puertas
  • Cristina Campello Vicente
  • Patricia Jiménez Romero
  • Antonio Morales Sabuco
  • Antonio Damián Jover
  • Rosa Gil Aparicio
  • Albertina Pérez García
  • Silvia Rios Ruiz

ACTIVITATS I JORNADES

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ETHOS

El dia 14 de febrer de 2008 va tindre lloc la presentació de Programa ETHOS per a tot el personal del nostre Departament de Salut.

I JORNADA DE BIOÈTICA. PRESENTACIÓ DEL COMITÉ DE BIOÈTICA

El Comité de Bioètica Assistencial es va presentar de manera oficial el 25 de gener de 2006 comptant amb la presència com a convidat d'honor, de Sr. Vicente Bellver Capella Catedràtic de Filosofia del Dret, Moral i Política en la Universitat de València.

II JORNADA DE BIOÈTICA. CONFIDENCIALITAT, UN OBJECTIU A ACONSEGUIR

El dia 3 de juny de 2011 es va celebrar la I Jornada de Bioètica, organitzada pel nostre Comité, dirigida al personal sanitari i que va tractar sobre el tema de la Confidencialitat en la relació amb els pacients.

III JORNADA DE BIOÈTICA.

ENLLAÇOS I ALTRES DOCUMENTS D'INTERÉS

CONTACTE

Davant qualsevol consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de:

 • Professionals: a través del correu electrònic: bioetica_elx@gva.es 
 • Usuaris: estem a la seua disposició a través del Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP): correu electrònic: saip_elx@gva.es, telèfon: 966 616 997