Unitat de Mama

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dra. María del Pilar Cansat Martínez Coordinadora
Dr. Enrique Gómez Ramos Ginecòleg
Dra. Immaculada Oller Navarro Cirurgiana
Dr. Carlos Santiago Ortolá Sendra Ginecòleg
Dra. Natalia Silvero Colomina Ginecòloga
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Mª Ángeles Herrero Coves Infermera

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE CONSULTA

 • Estudi de malalties benignes i malignes
 • Seguiment de pacients d'alt risc
 • Seguiment de pacients amb diagnòstic de càncer de mama
 • Segona opinió

ÀREA DE PROCESSOS QUIRÚRGICS

 • Tumorectomia.
 • Tumorectomia amb arpó o ecoguiada de lesions no palpables.
 • Cuadrantectomía.
 • Tècniques oncoplásticas.
 • Mastectomia simple.
 • Mastectomia skin-sparing.
 • Mastectomia radical modificada.
 • Biòpsia selectiva de gangli sentinella.
 • Linfadenectomia axil·lar.
 • SNOLL (Sentinel node and occult lesion localization).
 • Biòpsies quirúrgiques de mama i axil·la.
 • En col·laboració amb el Servei de Cirurgia Plàstica: Reconstrucció mamària amb expansors/pròtesis. Mastectomia profilàctica.
 • Cirurgia dels conductes galactòfors per a tractament de l'èctasi, mastitis de repetició i telorreas.
 • Cirurgia de rescat.

ÀREA DE CURES D'INFERMERIA EN CONSULTES EXTERNES

 • Cures de ferides.
 • Retirada de drenatges.
 • Educació per a la salut i Promoció de la Salut Mamària: autoexploració mamària, prevenció del limfoedema, Exercicis per a la rehabilitació del muscle.

COMITÉ DE MAMA

El Comité està compost per especialistes d'Anatomia Patològica, Cirurgia, Ginecologia, Psicologia, Oncologia mèdica, Oncologia radioteràpica i Radiologia. Es reuneix tots els dimecres..

CIRCUIT ASSISTENCIAL

Existeixen tres circuits de derivació a la Unitat de Mama

 1. Des de la Unitat de Prevenció del Cancer de Mama (UPCM). Les peticions de consulta es remetran a l'hospital per missatger i serà gestionada pel Servei d'Admissió. Se cita als pacients telefònicament.
 2. Des del Servei de Radiologia. Les pacients que presenten una lesió mamària detectada per proves d'imatge i que requerisca estudi seran remeses a la consulta per a cita preferent. La pacient acudirà directament a la Unitat on se li atendrà en la primera consulta disponible.
 3. Des d'Atenció Primària o Especialitzada. Els metges d'Atenció Primària o Especialitzada poden remetre mitjançant sol·licitud d'interconsulta. La interconsulta ha de ser gestionada pels Serveis d'Admissió corresponents. Se cita als pacients telefònicament.

 

ACTIVITAT DOCENT

 • Realització de sessions divulgatives en Hospitals, Centre d'Especialitats i Centres d'Atenció Primària dels departaments de referència.
 • Realització de conferències de divulgació per a públic general.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Juliol 2023