Rehabilitació

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Camila Maciá Pareja Cap de Servei
Virginia Castillo Monzó Facultatiu Especialista
Asunción Cortés Barrera Facultatiu Especialista
Rocío García del Río Beneyto Facultatiu Especialista
Rosario Loro de Diego Facultatiu Especialista
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Jorge Roses Conde Adjunt Fisioteràpia

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC, VALORACIÓ FUNCIONAL I CONTROL EN LA INFÀNCIA

 • Valoració i control de desenvolupament psicomotriu i neurològic.
 • Valoració i control del pacient amb dany cerebral adquirit.
 • Valoració del pacient amb lesió medul·lar.
 • Valoració i control d'alineació de raquis i extremitats.
 • Valoració i control d'agenesia i/o amputació d'extremitats.

ÀREA DE TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC, VALORACIÓ FUNCIONAL I CONTROL EN L'ADULT

 • Valoració del pacient amb dany cerebral adquirit.
 • Valoració del pacient amb lesió medul·lar.
 • Valoració convencional i funcional d'amputació d'extremitats.
 • Valoració de dolor en raquis i extremitats, d'origen miofascial i/o osteoarticular i/o neuropatico i/o vascular.
 • Valoració de patologia cardíaca.
 • Valoració de patologia respiratòria.
 • Valoració d'alteració de l'equilibri.
 • Valoració d'alteració del sòl pelvià.
 • Valoració de limfoedema i altres edemes.
 • Valoració pacients ingressats.

ÀREA DE CONTROL DE FÈRULES, ORTOPRÒTESIS I D'AJUDES TÈCNIQUES

 

ÀREA DE REVISIÓ MÈDICA DE PECES DE COMPRESSIÓ

 

ÀREA DE PREINSCRIPCIÓ

 • Farmacologia.
 • Fisioteràpica.
 • De teràpia ocupacional.
 • De logopèdia.
 • D'infermeria.
 • Prescripció i aplicació de peces especials, fèrules, ortopròtesis i d'ajudes tècniques.

ÀREA DE TÈCNIQUES TERAPÈUTIQUES INVASIVES

 • Tècniques invasives guiades per ecografia
 • Infiltració punts miofascials per dolor (anestèsic, corticoide, toxina botulínica).
 • Infiltració muscular per espasticitat amb toxina botulínica.
 • Infiltració articular i peritendinosa (corticoides, àcid hialurònic, PRP).
 • Bloquejos nerviosos.
 • Mesoteràpia.
 • Artrocentesi.

ÀREA DE TÈCNIQUES DE MEDICINA MANUAL

 • Manipulació vertebral/perifèrica.
 • Preparació teixits blans.
 • Tècniques miotensivas.
 • Tècnica no forçada.
 • Tècniques reflexes.

ÀREA D'ALTRES TÈCNIQUES

 •  Embenatge neuromuscular.
 • Embenatge funcional.

ÀREA D'INFORMES

 •  Informes ordinaris.
 • Informes especials de discapacitat.

ÀREA D'ENSENYAMENT DE TÈCNIQUES A PACIENT I/O CUIDADOR

 • Educació de pacient i/o cuidador en malalties neurodegeneratives (ELA, EM, etc.)
 • Tractament de rehabilitació en grup, escoles per a automaneig de pacients:
  • Programa de Rehabilitació cardíaca.
  • Escola d'esquena.
  • Escola de muscle.
  • Escola de parkinson.
  • Escola de limfoedema

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ACTIVITAT DOCENT

El servei de Rehabilitació rep per a la seua formació a residents de Medicina de Família i de Traumatologia del Departament.

 

S'imparteix docència pregrau en les Facultats de Medicina, Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional de la Universitat Miguel Hernández per part de facultatius i fisioterapeutes del servei.

 

L'equip de Fisioteràpia rep a alumnes en pràctiques de la Facultat de Fisioteràpia

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Juny 2023