Biobanc Hospital General Universitari d'Elx

logotip Biobanc

 

logotip xarxa de biobancs
logotip kiwa certificat

 

El Biobanc de l'HGUE va començar a funcionar en 2010 i està integrat en la Xarxa Valenciana de Biobancs (RVB). Aquesta integració en xarxes permet donar suport a la investigació biomèdica i facilita la participació en assajos clínics i estudis poblacionals, amb la consegüent millora de qualitat assistencial. El Biobanc de l'HGUE està autoritzat per la Generalitat Valenciana i registrat en el Registre Nacional de Biobancs (Núm. de registre: B.0000847).

 

El Biobanc de l'HGUE és un Biobanc Hospitalari fonamentalment orientat a la patologia oncològica. Des de la seua posada en funcionament, el Biobanc ha recollit nombroses mostres de teixit neoplàsic i sa. Actualment, treballem amb més serveis de l'hospital recollint mostres líquides de diferents patologies.Entre els seus objectius prioritaris està el garantir el material emmagatzemat i subministrar, sense ànim de lucre, el material a grups d'investigació, tant de la pròpia institució com aliens a aquesta, sempre que complisquen els requisits científics i ètics.

 

Està certificat mitjançant un sistema de gestió de qualitat per processos basat en la Norma ISO 9001:2015, certificació que es va renovant cada any, i va efectuar amb èxit la inspecció dels serveis sanitaris.

 

La publicació del Reial decret 1716/2011, de 18 de novembre, exigeix uns requisits específics per a l'ús de mostres biològiques en investigació que estaran totalment garantits gràcies a l'estructura del Biobanc.

 

FORMULARI CONSULTA DISPONIBILITAT I/O SOL·LICITUD MOSTRES

COL·LECCIONS DISPONIBLES

TARIFES

CONSENTIMENT INFORMAT

POLITICA DE QUALITAT