Medicina Interna

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dr. Félix Gutiérrez Rodero Cap de Servei
Dr. Francisco López García Cap de Secció
Dra. Clara Escolano Hortelano Facultatiu Especialista
Dr. Fernando Bonilla Rovira Facultatiu Especialista
Dr. Óscar Torregrosa Suau Facultatiu Especialista
Dr. Fernando Lidón Pérez Facultatiu Especialista
Dra. Azucena Sempere Mira Facultatiu Especialista
Dr. Vladimir Ospino Arias Facultatiu Especialista
Dra. Elena Lorenzo Serrano Facultatiu Especialista
Dra. Ana Quiles Recuenco Facultatiu Especialista
Dra. María Andreo Galera Facultatiu Especialista
Dra. María Espinosa Pérez Facultatiu Especialista
Dra. Carolina Ding MIR
Dr. José Carlos Asenjo Monedero MIR
Dra. Daniela D'Urso Soriano MIR
Dra. Nuria Ena Valls MIR
Dra. Lidia García Sánchez MIR
Dr. Miguel Alejandro Bardellini Ortiz MIR
Dr. Jesús Alejandro Ros Betancourt MIR
Dra. Marta Inclán Sánchez MIR
Dr. Eduardo Molina Sánchez MIR
Dr. Alejandro Villanueva Morcillo MIR
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Dª Tina Garví Chazarra Supervisora Planta
D. Miguel Ángel Tremiño Tarí Infermer Consultes Externes i Hospital de Dia

 

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA D'HOSPITALITZACIÓ

 • Hospitalització en l'Àrea de Medicina Interna.

Pacients que requereixen diagnòstic i/o tractament que no puga realitzar-se de manera ambulatòria, quan es donen alguna de les següents circumstàncies:

 1. Malalties que no afecten exclusivament un òrgan, sinó que produeixen símptomes generals amb major o menor afectació a diferents òrgans o sistemes.
 2. Pacients que presenten diverses patologies i que d'una altra forma requeririen l'atenció de diversos especialistes al mateix temps:
 • Estudi de síndrome constitucional i pèrdua involuntària de pes.
 • Sospita de malaltia sistèmica greu o complicació d'una malaltia sistèmica ja diagnosticada (p,ex. connectivopatia o vasculitis).
 • Sospita de malaltia minoritària i/o rara o complicació d'una malaltia minoritària ja diagnosticada.
 • Sospita de neoplàsia oculta o diagnòstic definitiu de metàstasi d'origen desconegut.
 • Pacient pluripatològic i d'edat avançada que requerisca ingrés per procés greu i/o descompensat.
 • Massa toràcica d'etiologia no determinada.
 • Massa abdominal d'etiologia no determinada.
 • Reaguditzacions d'EPOC amb comorbiditat o pluripatología.
 • Reaguditzacions d'Insuficiència cardíaca amb comorbiditat o pluripatología.
 • Infeccions en ancians fràgils, pacients pluripatològics o comórbidos.
 • Complicacions agudes de la hipertensió arterial: Emergència hipertensiva, Urgència hipertensiva i crisis hipertensives.
 • Complicacions de la diabetis tipus 2 en pacients pluripatològics, ancians i comórbidos. Prevenció primària i secundària.
 • Hipercolesterolèmia familiar.
 • Trombosi venosa profunda.
 • Pancitopenia sense sospita de leucèmia aguda.
 • Anèmia amb criteris d'ingrés. Hemoglobina <8g/dl o alteració hemodinàmica.
 • Trastorns hidroelectrolítics no secundaris a malaltia orgànica diagnosticada (p. ex. insuficiència renal crònica).
 • Alteracions del metabolisme ossi: fractures patològiques per osteoporosis.
 • Rabdomiólisis.
 • Febre d'origen desconegut sense sospita de malaltia infecciosa.
 • Assistència Clínica Compartida en altres Àrees d'Hospitalització
  • Programa d'Atenció al Pacient Quirúrgic Complex.
   • Amb aquest Programa atenem interconsultas quirúrgiques hospitalàries amb seguiment dels pacients a l'alta si es considera necessari.
  • Interconsultas amb altres Serveis Mèdics:
   • Assistència compartida amb altres Serveis Mèdics o Metge-Quirúrgics: Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Digestiu, Nefrologia, Oftalmologia, Urologia.

 

ÀREA DE CONSULTES EXTERNES

 • Consulta Ràpida:
  • Localitzada en UIAE B-21 de Dilluns a Divendres. Tots els dies un Internista i un Resident valoraran totes les sol·licituds d'interconsulta que es realitzen, des dels centres de salut o des de l'hospital, remetent a alta resolució les consultes preferents o no demorables i citant la resta per a la seua resolució pels propis facultatius de consultes de Medicina Interna.
 • Consulta d'Alta Resolució (CAR):
  • Atenció preferent (< 7 dies) a pacients amb patologies potencialment greus, que requereixen diagnòstic i tractament sense demora, i l'estat general de la qual físic i funcional permet estudi ambulatori.
  • Els principals quadres clínics que poden ser estudiats en la CAR són:
   • Quadres constitucionals amb repercussió de l'estat general.
   • Sospita de malaltia sistèmica greu.
   • Sospita de neoplàsia i/o metàstasi de primari desconegut.
   • Adenopaties persistents.
   • Síndrome anèmica d'origen no aclarit.
 • Consulta de Pacients pluripatològics Complexos (PPC):
  • Consulta específica de PPC (B-22) Es realitzen consultes presencials i no presencials, primeres i successives. Es realitza també el seguiment de pacients per via telemàtica mitjançant registre en ABUCASIS i existeix accessibilitat telefònica per a atenció continuada dels Metges d'Atenció Primària i consultes de pacients i cuidadors.

Els pacients amb criteris de PPC són remesos des de:

 1. Atenció primària mitjançant fulla de consulta (Abucasis)/contacte telefònic.
 2. Consultes externes de l'hospital de les diferents especialitats (Orion Clinic)/contacte telefònic.
 3. Planta d'hospitalització, principalment des del Servei de Medicina Interna, després d'ingrés hospitalari per a revisió després d'alta i/o seguiment.

Organització de l'activitat assistencial:

 • Primeres visites: dilluns i divendres.
  • Successives: dilluns, dimarts, dijous i divendres.
  • Demanda: dilluns-divendres:
   • Atenció a pacients pal·liatius no oncològics (consulta a demanda després de contacte telefònic)
   • Atenció a ancians fràgils descompensats o amb síndromes geriàtriques, a petició del seu metge d'atenció primària.
   • Consultes urgents s'atenen en un termini de 24-72 hores, segons la seua situació.

Tipologia de la prestació:

 • Presencial:
  • Primeres visites excepte incapacitat total del pacient per a mobilitzar-se amb acord familiar/cuidador principal.
  • Visites successives
  • Urgències: Contacte telefònic a demanda pacient / cuidador principal, a petició del seu metge d'atenció primària).
 • Telemàtica:
  • Primeres visites en pacients amb dependència total, enllitats estimat pel seu metge d'atenció primària o facultatiu responsable si deriva des d'un ingrés hospitalari.
  • Visites successives: pacient amb dificultat de mobilització clínicament estable per a valoració de proves complementàries i decisió de destí (mèdic atenció primària, revisió en consulta PPC presencial/telemàtica).
  • Urgències: Contacte telefònic a demanda pacient / cuidador principal, a petició del seu metge d'atenció primària
 • Unitat de Lípids, Factors de Risc Vascular i Hipertensió Arterial:
  • Atenció a Pacients amb dislipèmies familiars i/o secundàries. Estudi i tractament de les dislipèmies severes. Valoració dels pacients amb efectes secundaris amb la teràpia habitual.
  • Estudi genètic de la Hipercolesterolèmia Familiar Heterocigota.
  • Avaluació i seguiment del pacient candidat a LDL afèresi.
  • Atenció a pacients amb HTA de difícil control, sospita i estudi d'HTA secundària.
  • Educació del pacient en l'autocontrol. Formació en tècniques d'AMPA (automesura de la Pressió Arterial).
  • Control estricte dels Factors de Risc Vascular.
  • Valoració del risc vascular mitjançant tècniques específiques d'afectació d'òrgan diana.
 • Unitat de Metabolisme ossi:
  • Atenció a Pacients amb Osteoporosis amb o sense fractures vertebrals, en homes i dones. Osteoporosis secundàries.
  • Malalties del metabolisme fosfo-càlcic: Hipercalcèmies, Osteomalàcia. Hiperparatiroïdisme.
  • Malaltia de Paget. Litiasi renal, Osteogènesi imperfecta. Hipofosfatasia. Hipofosfatemia lligada a X. Alteracions en el FGF23
  • Mesures no farmacològiques: Dieta, exercici, exposició solar. Educació al pacient de l'administarción dels tractaments parenterals que per la seua posologia no puguen administrar-se en la Unitat.
  • Mesures farmacològiques: prescripció i administració de tractaments parenterals (antirresortivos o osteoformadores) incloent les últimes teràpies (anticossos monoclonals).
 • Unitat de malalties autoimmunes sistèmiques (EAS):
  • Diagnòstic i tractament dels pacients amb connectivopaties, altres malalties sistèmiques autoimmunes i vasculitis.
 • Unitat de Malalties minoritàries:
  • Diagnòstic i tractament de les malalties rares amb afectació sistèmica:
   • Malalties genètiques.
   • Malalties del col·lagen hereditàries.
   • Altres malalties de base genètica.
  • Es realitzen protocols de seguiment individualitzat a cadascuna de les patologies ateses.
  • Estudis genètics en aquells pacients que ho precisen
  • Consell genètic i estudi familiar.
 • Consulta d'Insuficiència Cardíaca:
  • Atenció als pacients amb insuficiència cardíaca crònica i FEVI conservada.
 • Consulta de Medicina Transgènere:
  • Atenció mèdica a les persones transgènere.
 • Consulta de Malaltia Tromboembòlica:
  • Diagnòstic i seguiment de malaltia tromboembòlica venosa
  • Inici i indicacions de cessament de tractament anticoagulant.
  • Estudi de factors de recidiva i estudis de trombofilia.
  • Prevenció i diagnòstic de la síndrome posttrombòtica.
  • Seguiment i diagnòstic de síndrome antifosfolípida.

 

ÀREA DE HOSPITALITZACIÓ

 • Monitoratge ambulatori de la pressió arterial (MAPA)
 • Mesurament de l'índex turmell-braç
 • Ecografia clínica
 • Densitometria òssia mitjançant US
 • Obtenció de mostres d'exsudats corporals (LCR, pleura, abscessos, etc) i lesions accessibles a punció amb agulla per a citologia, microscòpia i cultius.
 • Obtenció de mostres per a estudis genètics.
 • Realització de puncions diagnòstiques o evacuadoras d'espais o cavitats: paracentesi, toracocentesi i punció lumbar
 • Administració de tractaments parenterals en Hospital de dia de Medicina Interna.
 • Extracció d'analítiques

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

DOCENCIA I INVESTIGACIÓ

DOCENCIA

El Servei participa activament en la docència del Grau i Postgrau de Medicina i en la formació d'Especialistes.

 • Docència Grau: Imparteix docència teòrica i pràctica en les següents assignatures: Patologia General (2n Grau), Tallers de Medicina Integrada II (2n Grau), Tallers Integrats III (3r Grau) i Rotatori Clínic (6é Grau).
 • Docència Postgrau: Imparteix docència i dirigeix projectes en els següents programes: Màster Oficial en Malalties Infeccioses i Salut Internacional, Màster d'Investigació en Medicina Clínica i Programa de Doctorat de Salut Pública, Medicina i Cirurgia de la Universitat Miguel Hernández.
 • Formació d'Especialistes: El servei està acreditat per a la formació d'especialistes en Medicina Interna des de 1984 i participa en la formació de residents de totes les especialitats mèdiques. Actualment té 3 places de MIR acreditades i compta amb 4 tutors.

 

INVESTIGACIÓ

El Servei de Medicina Interna participa des de fa anys en assajos clínics amb nous fàrmacs i col·labora en projectes d'investigació observacionals en el camp de les malalties cardiovasculars, l'osteoporosi, el tromboembolisme venós, les malalties minoritàries i sistèmiques, i en la gestió de l'assistència sanitària del pacient pluripatològic. Diferents membres del Servei formen part de grups de treball en el marc de la SEMI o d'altres Societats Científiques i participen habitualment en Congressos i reunions científiques de l'especialitat:

 • Grup de Treball sobre Pacient pluripatològic.
 • Grup de Treball sobre Osteoporosi.
 • Grup de Treball sobre Malaltia Tromboembòlica.
 • Grup de Treball sobre Obesitat i Síndrome Metabòlica.
 • Grup de Treball sobre l'MPOC.
 • Grup de Treball sobre Risc Cardiovascular.
 • Grup de Treball sobre Gestió Clínica.
 • Grup de Treball sobre Formació.
 • Registre Nacional de Malaltia de Fabry
 • Registre de Malaltia de Pompe

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Agost 2023