Psiquiatria

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Jose Maria Rico Gomis Cap del Servei
Carlos J. Martinez Pastor Psiquiatre
Miguel A. García Escudero Psiquiatre
Carlos Cuesta Moreno Psiquiatre
Manuel Camarero Candela Psiquiatre
Anna Villaplana Perez Psiquiatre
Berta Marti de Rojas Psiquiatre
Blanca Garcia de Lozar Psiquiatre
Jose Maria Bonete Llacer Psiquiatre
Estefania Perez Marin Psiquiatre
Jose Maria Blasco Herrero Psiquiatre
M.ª Encarnacion Torres Ruiz Psiquiatre
Raquel Garcia Bouza Psiquiatre
Cristina Alzamora Limiñana Psiquiatre
Juan Luis Quevedo Rodriguez Psicòleg
Eva M.ª Martin Moreno Psicòloga
Jose Manuel Garcia Benito Psicóleg
Mª Dolores Gabarron Paches Psicòloga
Rosario Bustamante Navarro Psicòloga
M.ª Isabel Ruiz Hernández Psicòloga
Josefa Dolores Palacios Psicòleg
Inmaculada Lara Espejo Psicòleg
Raquel Coves Guillen Psicòleg
Juan Manuel Cuenca Torres Psicòleg
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Ana Balboa Navarro Supervisora d'Infermeria

 

CARTERA DE SERVEIS

 

SERVEIS ACTUALS

 • Atenció psiquiàtrica ambulatòria adults.
 • Tractament psicològic individual adults.
 • Tractament psicològic grupal adults.
 • Atenció psiquiàtrica ambulatòria infantojuvenil.
 • Tractament psicològic individual infantojuvenil.
 • Tractament psicològic grupal infantojuvenil.
 • Tractament farmacològic.
 • Psicodiagnóstico.
 • Hospitalització psiquiàtrica Aguts.
 • Hospital de Dia.
 • Interconsulta i enllaç psiquiàtrica.
 • Interconsulta i enllaç psicològica.
 • Psicologia de la salut: Cirurgia Obesitat, Diàlisi Peritoneal, Rehabilitació Cardíaca.
 • Atenció Continuada (urgència psiquiàtrica).
 • Teràpia electroconvulsiva.
 • Desintoxicació hospitalària alcoholisme.
 • Desintoxicació hospitalària drogues il·legals.
 • Consulta de Primers Episodis.
 • Consulta de Trastorns Bipolars.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juny 2023