Servei d'Informació i Atenció al Pacient

 

PROFESSIONALS

Personal del Servei
NOM CÀRREC
Sonia Berenguer Cerdá Infermera Cap SAIP
Eva Vives Sánchez Infermera
Mª José López Devesa Infermera
Mª Isabel Niñoles González Infermera
Estefanía Amador Moreno Auxiliar Administratiu
Mª Angeles Climent Amat Auxiliar Administratiu

 

CARTERA DE SERVEIS

 

 • Informació i assessorament sobre aquelles qüestions i demandes que siguen de la seua competència.
 • Tutelar drets i deures del pacient.
 • Gestió de casos i millora contínua de la qualitat assistencial.
 • Informació, tràmit i Registre d'agraïments, suggeriments i queixes.
 • Informació, tràmit i Registre de la Lliure Elecció de facultatiu d'Especialitzada.
 • Informació sobre la Lliure Elecció d'Atenció Primària.
 • Informació, tràmit i registre de Plans de Part.
 • Informació i tràmit de "Segona Opinió Mèdica".
 • Informació i Registre de les Voluntats Anticipades.
 • Informació per a Donació de Medul·la Òssia.
 • Drets del pacient en matèria de Protecció de dades:
  • Informació i tràmit d'accessos a la Història Clínica Electrònica
  • Informació i tràmit de rectificacions d'informes

A més:

 • Facilitar l'accés del pacient al Comité de Bioètica Assistencial del Departament.
 • Coordinar activitats de voluntariat sanitari.
 • Col·laborar amb la Direcció del Departament i la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient en les iniciatives que es promoguen fi d'augmentar la satisfacció i la qualitat de l'atenció.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

ACTIVITAT DOCENT

 • El SAIP rep per a la seua formació a residents de Medicina Preventiva i ocasionalment alumnes en pràctiques de la Facultat d'Infermeria

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Juliol 2023