Microbiologia

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dra. Nieves Gonzalo Jiménez Cap de Secció de Microbiologia
Dra. Mª Montserrat Ruiz García Facultatiu Especialista. Tutora de Residents
Dra. Victoria Sánchez Hellín Facultatiu Especialista
Dra. Elia Sirvent Quilez Facultatiu Especialista
Lucia García Moreno FIR-4
Alejandro Martínez Palomar FIR-3
Benjamín Palomo Llinares FIR-2
Mª Jesús Rodes Sánchez FIR-1
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Dra. Lidia Cayuelas Córdoba Supervisora
Dra. Mª José Campello García Coordinadora de Tècnics

 

CARTERA DE SERVEIS

I. Determinacions Analítiques Realitzades Mitjançant Estudis Serològics
ANÀLISI - Detecció d'anticossos MOSTRA
Virus Epstein Barr
 • Ig G (ELISA)
 • Ig M (ELISA)
 • Ig M Ag VCA (IFI)
 • Anticossos heteròfils (Aglutinació)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Toxoplasma gondii
 • Ig M (ELFA)
 • Ig G (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Sífilis
 • RPR (Aglutinació)
 • TPHA (Hemoaglutinació)
 • IgM (ELISA)
 • FTA (Inmunofluorescencia)
 • VDRL (LCR)
Sang en tub tap groc (sèrum i LCR)
Mycoplasma pneumoniae
 • Hemoaglutinació
 • IgM (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Brucella spp
 • Rosa de Bengala
 • Aglutinació específica
 • Test de Coombs
Sang en tub tap groc (sèrum)
Salmonel·la spp
Per aglutinació:
 • - TABM
 • - Ag O de S. typhi
 • - Ag H de S. typhi
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus herpes
 • Ig G (ELISA)
 • Ig M (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Citomegalovirus
 • Ig G (ELISA)
 • Ig M (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Legionel·la
 • Ac totals (IFI)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Rickettsias
Per aglutinació:
 • Ag OX2 de Proteus
 • Ag OXK de Proteus
 • Ag OX19 de Proteus
Sang en tub tap groc (sèrum)
Hidatidosis
 • Hemoaglutinació
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus de la rubèola
 • Ig G (ELISA)
 • Ig M (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Borrelia burgdorferi
 • IgG (ELISA)
 • - IgM (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Coxiella burnetti
 • Ig G enfront d'Ag de fase I (IFI)
 • Ig M enfront d'Ag de fase I (IFI)
 • Ig A enfront d'Ag de fase I (IFI)
 • Ig G enfront d'Ag de fase II (IFI)
 • Ig M enfront d'Ag de fase II (IFI)
 • Ig A enfront d'Ag de fase II (IFI)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Leishmània
 • Ig G (IFI)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Trypanosoma cruzi (malaltia de Chagas)
 • IgG (ELISA)
 • Confirmació IgG (IFI)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus hepatitis A
 • Ig M (ELFA)
 • IgG (ELFA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus hepatitis B
 • HBsAg (ELFA)
 • Anti HBs (ELFA)
 • Anti HBc (ELFA)
 • Anti HBc (Ig M) (ELFA)
 • HBe (ELFA)
 • Anti HBe (ELFA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus hepatitis C
 • Ac totals (ELFA)
 • Western Blot
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus HIV
 • Ac totals (ELFA)
 • Ac totals (ELISA)
 • Western Blot
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus varicella
 • IgG (ELISA)
 • Ig M (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus pallola
 • IgG (ELISA)
 • Ig M (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus parotiditis
 • IgG (ELISA)
 • Ig M (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)
Virus parvovirus B19
 • IgG (ELISA)
 • Ig M (ELISA)
Sang en tub tap groc (sèrum)

 

ANÀLISI
Detecció d'antígens
MOSTRA
Legionel·la pneumophila
 • Inmunocromatografía
Orina
Virus respiratori sincitial
 • ELISA
Aspirat nasofaringi
Streptococcus pneumoniae
 • Inmunocromatografía
Orina, LCR, hemocultivo, líquid pleural
Clostridium difficile
(Antigen i Toxines A+B)
 • ELISA
Femta
Rotavirus i adenovirus
 • Inmunocromatografía
Femta
Virus influença A i B
 • ELISA rápìdo
 • Aspirats nasofaringis
 • Frotis nasals i faringis
Helicobacter pylori
 • Inmunocromatografía
Femta
IGRAS (Quantiferón) (TBC)
3 tubs de sang recentment extreta

 

II. Determinacions Analítias per al Diagnostique d'Infeccions per Bacteris
ANÀLISI
Microorganismes del tracte gastrointestinal
MOSTRA
Coprocultiu i antibiograma
Femta
ANÀLISI
Microorganismes en tracte urinari
MOSTRA
Sediment Orina
Tinció de gram Orina
Urinocultiu i antibiogram Orina
ANÀLISI
Microorganismes del tracte respiratori superior i inferior
MOSTRA
Tinció de Gram Mostres del tracte respiratori inferior
Cultiu i antibiograma de bacteris habituals
 • Streptococcus pneumoniae
 • Haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • Staphylococcus aureus
 • Enterobacterias
 • Pseudomonas spp. i altres bacils gramnegatius no fermentadors
 • Streptococcus pyogenes
Mostres respiratòries
Cultius especials i antibiograma
 • Neisseria meningitidis
 • Bordetella
 • SARM
Exsudats nasofaringeos
Legionel·la, Nocardia, Rhodococcus, Propionibacterium propionicum Esput, BAS, BAL, raspallat
ANÀLISI
Microorganismes que es troben en exsudats, líquids i teixits
MOSTRA
Cultiu de bacteris habituals
 • Exsudats
 • Líquids
 • Biòpsies
 • Catèters
Cultiu de bacteris poc freqüents
 • Brucella sp.
 • Actinomyces sp
 • Nocardia sp.
 • Eikenella corrodens
 • Exsudats
 • Líquids
 • Biòpsies
Examen directe de les mostres
 • Tinció de Gram
 • Exsudats
 • Líquids
 • Biòpsies
ANÀLISI
Microorganismes anaerobis
MOSTRA
Cultiu Mostres adequades per a anaerobis

 

ANÀLISI
Microorganismes que es troben en el tracte genitourinari
MOSTRA
Cultiu Orina
Examen directe de mostres
 • Tinció de Gram
Mostres del tracte genital
Cribratge portadores de Strepococcus agalactiae (cultiu) i sensibilitat a macrólidos
 • Mostres del tracte genital
 • Exsudat vaginal i rectal (en escovillons diferents)
 • Aïllament de bacteris patògens
 • Aïllament de Streptococcus agalactiae
 • Mínim: 2 dies
 • Màxim: 5 dies
 • Màxim 1 dia
 • Mostres del tracte genital
 • Dos escovillons diferents per a exsudat vaginal i rectal
Rotavirus i adenovirus
 • Inmunocromatografía
Virus influença A i B
 • ELISA rápìdo

 

III. Proves de Susceptibilitat Bacteriana als Antibiòtics
ANÀLISI
Proves de susceptibilitat antibiòtica bacteriana
MOSTRA
Estudis de sensibilitat in vitro
 • Difusió amb disc
 • microdilució
 • Betalactamasas
 • E-test
 • BLEES
 • SARM
 • Carbapenemasas
 • R inducible a clindamicina
Ceps bacterians

 

IV. Infeccions Causades per Fongs
ANÀLISI
Diagnòstic d'infeccions causades per fongs
MOSTRA
Cultiu Mostres adequades per a fongs
Detecció directa
 • Tinció de Gram
 • KOH
Mostres adequades per a fongs
Identificació
 • Fongs filamentosos
 • Fongs levaduriformes
 • Fongs dermatofitos
Fongs de mostres clíniques
Sensibilitat de llevats Llevats de mostres clíniques invasives/especials

 

V. Infeccions Causades per Parasitos
ANÀLISI
Diagnòstic d'infeccions causades per paràsits
MOSTRA
Paràsits gastrointestinals
 • Estudi en fresc
 • Concentració
 • Tinció amb lugol
 • Tinció de Ziehl (Cryptosporidium i Cyclospora)
 • Tinció per a Microsporidium
 • Tècnica de Graham
 • Femta
 • Aspirat duodenal
Detecció i genotipat de papilomavirus
 • Arrays
Tub tap violeta (sang amb EDTA)
Detecció d'herpervirus 1 i 2
 • PCR a temps real
Femta
Paludisme i altres paràsits hemàtics
 • ón de Giemsa
 • Medul·la òssia
 • Biòpsia cutània
Helmints
 • Tècnica d'Harada Mori
 • Sembra en agar
Orina per a paràsits
Leishmània
 • Tinció de Giemsa.
 • Cultiu d'aspirats al mig NNN
 • Raspats corneals
 • Lents de contacte
Paràsits urinaris
 • Concentració i visualització
Mostres del tracte genital
Acanthamoeba
 • Cultiu
LCR, mostres respiratòries, biòpsies, líquids estèrils

 

VI. Infeccions Causades per Micobacterias
ANÀLISI
Diagnòstic d'infeccions causades per micobacterias
MOSTRA
Detecció directa
 • Tinció d'auramina
 • Tinció de ziehl
 • PCR de mostra directa
Mostres per a micobacterias
Cultiu
 • Mitjans sòlids
 • Mitjans líquids
Mostres per a micobacterias
Identificació dels ceps aïllats Ceps aïllats en mostres clíniques
Antibiograma
 • Mig sòlid
 • Mig líquid
Ceps aïllats en mostres clíniques

 

VII. Determinacions Analiticas Realitzades Mitjançant Tècniques de Biologia Molecular
ANÀLISI
MOSTRA
Identificació de micobacterias no tuberculoses Aïllats clínics
Detecció i genotipat de papilomavirus
 • Arrays
Mostra endocervical
Detecció d'herpervirus 1 i 2
 • PCR a temps real
LCR, altres mostres
Detecció de Virus Varicella Zoster LCR, altres mostres
Detecció de virus influença Ai B
 • PCR a temps real
Mostres respiratòries
Detecció de norovirus
 • PCR a temps real
Femta
Detecció de Chlamydias
 • PCR a temps real
Mostres genitals, orina
Detecció de M. tuberculosi
 • PCR a temps real
LCR, mostres respiratòries, biòpsies, líquids estèrils
Detecció de Bordetella pertussis i is i Bordetella parapertussis
 • PCR a temps real
Aspirat nasofaringi i turunda de nasofaringe posterior

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juny 2023