Radiodiagnòstic

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dr. Ardoy Ibáñez Cap de Servei
Dr. Montes Ávila Cap de Secció
Dr. Ramón Sánchez Facultatiu Especialista
Dr. Ruiz Agulló Facultatiu Especialista
Dra. Riera Beviá Facultatiu Especialista
Dr. González Villanueva Facultatiu Especialista
Dr. Barreras Mateo Facultatiu Especialista
Dr. García Marco Facultatiu Especialista
Dra. Muela García Facultatiu Especialista
Dra. Pomares Rey Facultatiu Especialista
Dra. Sánchez Acevedo Facultatiu Especialista
Dr. Julián Pérez Facultatiu Especialista
Dr. Alarcón Calvillo Facultatiu Especialista
Dra. Calvo Ramírez Facultatiu Especialista
Dr. Ortuño Maciá Facultatiu Especialista
Dra. Llamas Álvarez Facultatiu Especialista
Dra. Karine Lambert Facultatiu Especialista
Dr. M. Manzanera Lázaro MIR
Dra. C. Roque Solá MIR
Dr. J. Huertas Aracil MIR
Dra. M. Tellols Dos MIR
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Mercedes Sáez Fenoll Supervisora d'Infermeria d'Hospitalització
Carmen Ruiz González Coordinadora de Raigs

 

CARTERA DE SERVEIS

 

PROVES ESPECIALS CONTRASTATES

 • Dacriocistografía
 • Sialografía
 • Fistulografia
 • Colangiografía

ESTUDIS DE LA MAMA

 • Mamografia
 • TOMOSÍNTESI
  • Galactografia
  • Ecografia mamària
 • ELASTOGRAFÍA MAMA
  • PAAF mamària
  • Biòpsia agulla gruixuda (BAG)
 • BIÒPSIA DE VACIO (BAV)
  • Marcador lesional
  • Col·locació arpó QX
  • Valoració peça QX

PEDIATRIA

 • Radiologia convencional
 • Radiologia portàtil UCIN
 • Ecografia transfontanelar
 • Eco específica pediàtrica
 • Estudis contrastats digestius
 • Estudis urològics contrastats
 • TAC específics pediàtrics

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA NO VASCULAR

 • Puncions diagnòstiques
 • PAAF Biòpsies percutànies
 • Colecistostomies
 • Drenatge d'abscessos
 • Marcadors quirúrgics
 • BARBOTAJE CÀLCIC
 • TRACTAMENT COL·LECCIONS
 • ARTROTC-RM
 • MARCATGE PREQUIRÚRGIC
 • NEUMOPERITONEO PREQX

ECOGRAFIA

 • Ressò cerebral-TF
 • Eco toràcica
 • Eco musculoesquelètica
 • Doppler penià
 • Eco ocular
 • Eco abdominal
 • Doppler carotidi-TSA
 • Doppler Transplante Renal
 • Ressò cervical
 • Eco testicular
 • Doppler venós membres
 • Eco contrast
 • Eco tiroidal
 • Eco peniana
 • Doppler d'òrgans Eco portàtil

TAC

 • TAC cranial
 • TAC pelvis
 • AngioTAC membres
 • TAC penyals
 • TAC musculoesquelètic
 • Neuronavegador
 • TAC sins- facial
 • AngioTAC cerebral- PWillis
 • TC Perfusió
 • TAC cervical
 • Angio TAC toràcic
 • Colonoscòpia virtual- TC
 • TAC toràcic
 • AngioTAC renal
 • Estudis multiplanars -3D
 • TAC abdominal
 • AngioTAC aórta- Endopròtesi
 • Segmentació Hepàtica
 • TC QUANTIFICACIÓ CÀLCICA
 • TC CORONARI
 • TC VENES PULMONARS

RMN

 • RM cranial
 • RM columna c/d/l
 • Sencer RM
 • RM penyals
 • RM medul·lar completa
 • RM pelvis ginecològica
 • RM órbital sins- facial
 • RM toràcica
 • RM pròstata multiparamètrica
 • RM vascular PW
 • RM mama
 • DefecoRM
 • RM coll
 • RM vascular grans gots
 • AngioRM membres
 • RM LCR
 • RM hepàtica
 • RM musculoesquelètic
 • RM espectrografía
 • RM abdominal
 • ArtroRM

RADIOLOGIA TÒRAX

 • Tòrax en totes les seues projeccions
 • Tòrax portàtil
 • Tòrax UCI
 • Tòrax Reanimació

MUSCULOESQUELÈTIC

 • Craneo
 • Facial
 • Columna cervical, dorsal i lumbar.
 • Pelvis
 • Telemetria columna
 • Extremitats
 • Telemetria membres

RADIOLOGIA DIGESTIVA

 • Abdomen simple en diferents projeccions
 • Trànsit esofago-gastroduodenal
 • Trànsit intestinal
 • Ènema opac
 • Ènema colostomia
 • VIDEODEGLUCIÓN
 • TEMPS TRÀNSIT COLÓNICO

RADIOLOGIA GENITO-URINÀRIA

 • Urografia Intravenosa
 • Cistografia
 • Uretrocistografía
 • Pielografia ascendent
 • Histerosalpingografía

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juliol 2023