Reanimació

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Dra. Ana Pérez Carbonell Cap de Servei
Dr. Francisco Martínez Peñuela Cap de Secció
Dra. Anastasia Martínez Latorre Facultatiu Especialista
Dr. Adolfo Morente Aranda Facultatiu Especialista
Facultatius de Guàrdia que Realitzen Atenció Continuada de Reanimació
Dr. José Antonio Bonal Valcárcel Cap de Secció
Dr. Carlos Alonso Garrido Facultatiu Especialista
Dr. Ramón Antón Torres Facultatiu Especialista
Dr. Michael Bartz Facultatiu Especialista
Dr. Enrique Cantos Gómez Facultatiu Especialista
Dra. Raquel Flores Mohedano Facultatiu Especialista
Dra. Pilar García Segura Facultatiu Especialista
Dr. Francisco Javier González Solís Facultatiu Especialista
Dr. Manuel Gutiérrez Ramírez Facultatiu Especialista
Dr. José Antonio Hoyas Fernández Facultatiu Especialista
Dra. Natividad Más Veracruz Facultatiu Especialista
Dra. Elena Miranda Teuler Facultatiu Especialista
Dr. José Luis Muñoz Rodes Facultatiu Especialista
Dra. María del Carmen Ramírez Fernández Facultatiu Especialista
Dr. José María Ronda Pérez Facultatiu Especialista
Dr. José Sánchez Iniesta Facultatiu Especialista
Dra. Nuria Esteve Antón Facultatiu Especialista
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Francisco Sánchez Ferrández Supervisor d'Infermeria d'Hospitalització

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE REANIMACIÓ DE PROCESSOS CRÍTICS

 • Plantes d'Hospitalització:
 1. Atenció a la parada cardiorespiratòria (RCP bàsica i avançada).
 2. Maneig de la via aèria, incloent-hi el maneig de la via aèria difícil.
 • Àrea d'Urgències:
 1. Atenció a la parada cardiorespiratòria (RCP bàsica i avançada).
 2. Maneig de la via aèria, incloent-hi el maneig de la via aèria difícil.
 • Atenció del pacient politraumàtic.
 • Transport intrahospitalari assistit.
 • Suport optimització i manteniment del donant d'òrgans. Maneig de l'explant d'òrgans.
 • Assistència a la disfunció multiorgànica.
 • Maneig de la fallada hemodinámico.
 • Maneig de la sèpsia i xoc sèptic.
 • Maneig de la fallada respiratòria.
 • Maneig del mal pulmonar i distres respiratori de l'adult.
 • Maneig pacient politraumàtic.
 • Maneig del malalt neurocrític (traumatisme, postquirúrgic)

ÀREA DE MONITORATGE HEMODINÀMICA (INVASIVA I CONTÍNUA)

 • Monitoratge electrocardiográfica contínua.
 • Control i tractament de les arrítmies.
 • Cardioversión elèctrica.
 • Marcapassos transcutáneo.
 • Cateterización arterial, venosa central i d'artèria pulmonar guiades amb ecografia.
 • Monitoratge pressions intravasculars arterials i venoses (PAM, PVC, POAP a través de catèter en artèria pulmonar Swan-Ganz).
 • Monitoratge de cabal cardíac no invasiu (sistema Flotrac), cabal cardíac per termodilución (sistema Volume-View, PiCCO) i cabal cardíac continu amb catèter d'artèria pulmonar (Swan-Ganz Monitor Vigilance II).
 • Monitoratge de volums d'ompliment (precàrrega) , resistències vasculars (postcàrrega), permeabilitat capil·lar, aigua extravascular pulmonar (edema), i contractilitat global.
 • Monitoratge de la saturació venosa central i mixta (SvO2) com a paràmetre de perfusió ( algorisme d'actuació) i trigger trasfusional.
 • Ecocardiografia transtorácica.
 • Disponibilitat d'ecocardiografía transesofágica.
 • Monitoratge continu i no invasiva dels valors d'hemoglobina en pacients amb sagnat.

ÀREA DE MONITORATGE RESPIRATORI I DE LA VENTILACIÓ

 • Control de la via aéra.
 • Maneig i abordatge de la via aèria dificil (VAD) en tot l'àmbit hospitalari:
 1. Intubació orotraqueal/nasotraqueal.
 2. Intubació endobronquial selectiva.
 3. Intubació amb fibrobroncoscopio en pacient despert i sedat.
 4. Intubació amb videolaringoscopio en pacient despert i adormit (Pentax, Airtraq, Glidescope).
 5. Col·locació de dispositius supraglòtics (mascariila laríngia).
 6. Intubació amb màscara Fast-track.
 7. Cricostomia/ traqueostomia.
 • Suport mecànic de la ventilació:
 1. Ventilació mecànica no invasiva (CPAP, BiPAP, cànula alt flux).
 2. Ventilació mecànica invasiva.
 3. Tècniques de desconnexió.
 4. Monitoratge de la ventilació i oxigenació (volums, pressions, gasos, freqüències, compliance, resistència).
 5. Tècniques de ventilació de protecció pulmonar.
 • Drenatge pleural.
 • Fibrobroncoscopia diagnòstica i terapèutica.
 • Fisioteràpia respiratòria.

ÀREA DE MONITORATGE NEUROLÒGIC

 • Monitoratge de la pressió intracranial contínua (PIC) i la PPC.
 • Índex biespectral i EEG de 8 canals (SET Line).
 • Tècniques de protecció cerebral. Rehabilitació precoç.
 • Disponibilitat d'estudis electrofisiológicos.

ÀREA DE SUPORT RENAL

 • Possibilitat d'hemofiltracion i diafiltración venovenosa contínua.
 • Disponibilitat de tècniques de depuració extrarrenal discontínues.

ÀREA DE SUPORT NUTRICIONAL I METABÒLIC

 • Nutrició artificial via parenteral i enteral.
 • Protocol de control de la glucèmia en el pacient sèptic i neurocrític.
 • Col·locació de sonda d'alimentació nasoyeyunal.
 • Monitoratge de la pressió intrabadominal (PIA).
 • Diagnòstic i maneig dels trastorns hidroelectrolítics, equilibri àcid-base.
 • Diagnòstic i maneig dels trastorns endocrinològics.

ÀREA DE TÈCNIQUES D'ANALGÈSIA I SEDACIÓ PROFUNDA

 • Monitoratge del nivell d'analgèsia.
 • Monitoratge del grau de sedació i profunditat anestèsica (SET Line, BIS).
 • Protocol de sedació en pacient amb limitació de l'esforç terapèutic.
 • Analgèsia intravenosa controlada pel pacient (PCA).
 • Analgèsia epidural.
 • Analgèsia regonal.

ÀREA DE REANIMACIÓ DEL PACIENT QUIRÚRGIC

 • Estabilització preoperatòria del pacient greu.
 • Optimització preoperatòria en cirurgia de risc.
 • Maneig especialitzat dels canvis fisiopatològics de l'agressió quirúrgica.
 • Diagnòstic, maneig i tractament de les complicacions postoperatòries.

ÀREA D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA POSTOPERATÒRIA

 • Cirurgia bariátrica.
 • Cirurgia major abdominal (hepato-pancreàtica, esòfag-gàstrica).
 • Cirurgia oncològica: CITORREDUCCIÓN AMB HIPEC.
 • Cirurgia vascular.
 • Cirurgia urològica.
 • Neurocirurgia.
 • Cirurgia complexa de columna.
 • Cirurgia de recanvi protètic.
 • Cirurgia complexa de cap i coll.
 • Ginecologia.
 • Complicacions obstètriques (hemorràgia obstètrica, pre-eclampsia, síndrome d'HELLP, etc).

ALTRES ACTIVITATS

 • Programa de cateterización d'accessos vasculars, vies venoses centrals i arterials, en pacients ingressats i Urgències ecoguiats si escau.
 • Atenció a urgències generals i d'exploracions.
 • Maneig de la via aéra difícil coneguda o no que inclou material específic amb fibrobroncoscopia.
 • Drenatge, pleural, pericardíac i peritoneal.
 • Atenció al pacient postquirúrgic ingressat en planta ( dolor incidental, sospita d'infecció, dehiscència de sutura, etc).
 • Atenció al pacient amb Insuficiència respiratòria aguda o crònica reaguditzada al seu ingrés en la Unitat de Cures Respiratòries (UCR).
 • Maneig de la fallada respiratòria hipercapnico i hipoxèmic amb suport ventilatori no invasiu (VNI) tant pacients metges com quirúrgics.

ATENCIÓ D'INFERMERIA DIRIGIDA A les CURES ESPECÍFIQUES SEGONS LA CIRURGIA

ATENCIÓ DIRIGIDA AL PROCÉS DE COMUNICACIÓ INFERMERA-PACIENT-FAMILIARS:

 • Proporcionar al pacient suport emocional, per a reduir l'ansietat afegida responent als seus dubtes mitjançant l'empatia.
 • Intentar oferir un ambient agradable, càlid i relaxat, ateses les necessitats de confort del pacient.
 • Transmetre als familiars les normes i funcionament de la Unitat així com els horaris de visita.
 • Atenció a l'alta del pacient.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juliol 2023