Farmàcia

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Andrés Navarro Ruiz Cap de Secció
Lara Peral Miralvez Farmacèutic
María Morante Hernández Farmacèutic
Leticia Soriano Hirigarae Farmacèutic
Mª Carmen Matoses Chirivella Farmacèutic
Ana García Monsalve Farmacèutic
Ana Cristina Murcia López Farmacèutic
Inmaculada Pilar Jiménez Pulido Farmacèutic
Farmacèutics Interns Residents (FIR) 7
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Rosalía Vives Córdoba Supervisora d'Infermeria 

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE DOSIS UNITÀRIES

 • Dispensació individualitzada de medicaments.
 • Medicaments d'especial seguiment.
 • Interconsultas

ÀREA DE TERÀPIA INTRAVENOSA

 • Mescles intravenoses.
 • Nutrició parenteral.

UNITAT D'ATENCIÓ FARMACÈUTICA A PACIENTS EXTERNS

 • Atenció farmacèutica a Pacients Externs: VIH, oncològics, fibrosi quística, esclerosi múltiple, artritis reumatoide, etc.
 • Dispensació de medicaments d'Ús Hospitalari, Ús compassiu i d'especial seguiment i control.
 • Consultes farmacoterapèutiques.
 • Adherència al tractament i farmacovigilància.

ÀREA DE FARMACOTECNIA

 • Fórmules magistrals i preparats oficinals per a pacients ingressats, seguint l'RD de formulació magistral 175/2001.
 • Reenvasat de medicaments sòlids i líquids per a la seua dispensació en dosis unitàries.
 • Anàlisi i control de medicaments.

INFORMACIÓ FARMACOTERAPÈUTICA

 • Consultes farmacoterapèutiques: ordinàries i urgents.
 • Elaboració d'informes per a la Comissió de Farmàcia i Terapèutica.
 • Avaluació de medicaments per a la comissió de Farmàcia.

UNITAT DE FARMACOCINÈTICA CLÍNICA

 • Determinació i informes fármacoterapéuticos per a pacients monitorats i tractats amb:
  • Antibiòtics (amikacina, gentamicina, tobramicina, vancomicina).
  • Antiepilèptics (Carbamacepina, fenitoina, fenobarbital, valproato).
  • Antiretrovirals (Lopinavir, efavirenz).
  • Citostàtics (Metotrexate).
  • Digoxina.
  • Immunosupressors (ciclosporina, tacrolimus).
  • Liti.
 • Atenció farmacèutica a pacients monitorats amb aquests fàrmacs.
 • Anàlisi d'Urgències Toxicològiques (etanol, paracetamol, opiacis, cocaïna, amfetamines, derivats del cànnabis, metadona, antidepressius tricíclics, benzodiazepinas, metamfetamina).

ÀREA DE DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS PER A REPOSICIÓ (NO INDIVIDUALITZACIÓ)

 • Centre d'Especialitats Sant Fermín.
 • Centres Concertats de Diàlisis.
 • SAMU
 • Unitats amb farmacioles (Quiròfans, Unitat de Vigilància intensiva, reanimació, urgències, etc.).
 • Unitat de cures pal·liatives.

ÀREA ADMINISTRATIVA

 • Gestió i Adquisició de Medicaments.
 • Pressupostos i Comptabilitat Analítica.
 • Gestió i Adquisició de medicaments d'especial seguiment.
 • Participació en el comité d'Ètica dels Assajos Clínics.
 • Gestió i dispensació de medicaments en Assajos Clínics.

ÀREA D'INVESTIGACIÓ

 • Publicacions en revistes nacionals i internacionals.
 • Comunicacions a congressos.
 • Realització de tesis doctorals.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juliol 2023