Endocrinologia

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Félix Gutiérrez Rodero Cap del Servei
Evangelina Boix Carreño Facultatiu Especialista
María José Burches Feliciano Facultatiu Especialista

 

Personal d'Infermeria
NOM CÀRREC
María de los Ángeles Casillas Jiménez Supervisora de Consultes Externes
Magdalena Martínez Aparicio Infermera Educadora de Diabetes
Fernando Fernández Candela Infermer Educador de Diabetes

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA D'HOSPITALITZACIÓ

 • Hospitalització convencional (2 llits)
 • Interconsultes hospitalàries.

 

ÀREA DE CONSULTES EXTERNES

 • Consultes de nivell 1 i nivell 2.
 • Consulta monogràfica d'Infusió subcutània contínua d'insulina.
 • Unitat de suport nutricional al pacient amb malalties neuromusculars degeneratives.
 • Consulta d'infermeria de Diabetológica.
 • Consulta d'infermeria de Nutrició.
 • Programa d'educació grupal per a pacients amb diabetis.

 

ÀREA DE PATOLOGIA ATESA

 • Manege integral i seguiment del pacient amb Diabetis Mellitus tipus 1 i del pacient amb Diabetis Mellitus tipus 2 d'alta complexitat.
 • Instauració de tractament amb Infusió subcutània contínua d'insulina per al pacient amb Diabetis Mellitus tipus 1 de difícil control.
 • Atenció a la pacient amb Diabetis Gestacional.
 • Educació diabetológica individual i grupal per als pacients amb Diabetis Mellitus.
 • Estudi i tractament inicial del pacient amb obesitat.
 • Derivació a cirurgia bariátrica de pacients amb criteris d'aquesta. Tractament i seguiment d'aquests pacients durant tot el procés pre i postquirúrgic.
 • Maneig de la patologia tiroidal benigna complexa.
 • Diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb patologia tiroidal maligna.
 • Atenció a la pacient gestant amb patologia tiroidal.
 • Valoració, seguiment i tractament nutricional en consultes externes i hospitalització dels pacients amb risc nutricional o malnutrició.
 • Valoració i tractament dels pacients amb disfàgia o sospita de la mateixa en consultes externes i hospitalització.
 • Estudi, seguiment i tractament de la patologia suprarenal.
 • Estudi, seguiment i tractament de la patologia hipofisaria.
 • Estudi, seguiment i tractament de tumors neuroendocrins i síndromes de neoplàsies endocrines múltiples.
 • Diagnòstic, seguiment i tractament de trastorns electrolítics.
 • Diagnòstic, seguiment i tractament d'alteracions de metabolisme fosfo-càlcic i osteoporosi.

 

ÀREA DE PROVES FUNCIONALS

 • Corba de prolactina.
 • Test de ACTH.
 • Test de Thyrogen®
 • Mètode d'exploració clínica volum-viscositat.
 • Test de sobrecàrrega salina.
 • Test de dejuni.
 • HbA1c amb química seca.
 • Exploració de membres inferiors en pacients diabètics.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

INFORMACIÓ PER A PACIENTS

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Última Actualització - Juny 2023