Urologia

 

PROFESSIONALS

Facultatius
NOM CÀRREC
Luis Gómez Pérez Cap de Servei
Carlos Carro Rubias Cap de Secció
Carlos Soler López Facultatiu Especialista
Jesús Gil Guijarro Facultatiu Especialista
Lucas de Paz Cruz Facultatiu Especialista
Alejandro García Seguí Facultatiu Especialista
Mª Asunción Costa Martínez Facultatiu Especialista
Laura Lorenzo Soriano Facultatiu Especialista
Ana Isabel Vílchez Costas Facultatiu Especialista
Metges Interns Residents 5
Personal d'Infermería
NOM CÀRREC
Laura Ruiz Roca Supervisora d'Infermeria d'Hospitalització
Mª Ángeles Casillas Jiménez Supervisora d'Infermeria de CCEE

 

CARTERA DE SERVEIS

 

ÀREA DE TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES I DE TRACTAMENT

 • Litotrícia extracorpòria renal.
 • Litotrícia extracorpòria ureteral.
 • Litotrícia endoscòpica ureteral.
 • Cirurgia intrarenal retrògrada.
 • Uretrotomía endoscòpica amb làser.
 • Col·locació retrògrada de catèter JJ.
 • Punció percutània renal.
 • Endopielotomía percutània.
 • Biòpsia ureteral i renal endoscòpica.
 • Recanvi de catèter JJ.
 • Seguiment de la malaltia litiàsica.
 • Biòpsia renal percutània.
 • Diagnòstic de la litiasi.
 • Tractament mèdic específic de la litiasi.
 • Recanvi de nefrostomía.
 • Ureterotomía endoscòpica amb làser.
 • Dilatació amb pilota (estenosi ureteral).
 • Col·locació anterògrada de catèter JJ.
 • Endopielotomía retrograda endoscòpica.
 • Nefrolitotomía percutània.
 • Ureterorenoscòpia diagnòstica.
 • Nefrostomía percutània.
 • Estudi etiopatogénico de la litiasi.

 

ÀREA DE LAPAROSCÒPIA UROLÒGICA

 • Nefrectomía Laparoscòpica.
 • Nefrectomía parcial laparoscòpica.
 • Prostatectomía radical laparoscòpica.
 • Nefroureterectomía laparoscòpica.
 • Pielolitotomía laparoscòpica.
 • Adrenalectomia laparoscòpica.
 • Adenomectomía prostàtica laparoscòpica.

 

ÀREA D'URO-ONCOLOGIA

 • Nefrectomía radical oberta.
 • Nefrectomía parcial oberta.
 • Cirurgia de tumors retroperitoneals.
 • Prostatectomía radical retropúbica.
 • Cirurgia oncològica laparoscòpica.
 • Linfadenectomía inguinal.
 • Orquiectomia radical.
 • Uretrectomía.
 • Diagnòstic de tumors urològics.
 • Biòpsia de pròstata transrectal ecoguiada.
 • Implantació marcadors fiducials per a RT.

 

ÀREA DE SÒL PELVIÀ

 • Cistomanometría. .
 • Flujometría.
 • Mesurament del residu postmiccional.
 • Estudis de pressió-flux.
 • Electromiografia perineal.
 • Perfil uretral (estàtic i dinàmic).
 • Proves d'esforç.
 • Videourodinámica.
 • Tractament mèdic de la Incontinència urinària.
 • Injecció intravesical toxina botulínica.
 • Tècniques quirúrgiques de correcció de vigiles.
 • Teràpia conductual i electroestimulació.
 • Rehabilitació del sòl pelvià.
 • Esfínter urinari artificial.
 • Exploració vaginal.
 • Patologia uretral femenina.
 • Estudi de la incontinència urinària.
 • Tractament quirúrgic de la incontinència.
 • Esfinterotomía endoscòpica.
 • Tractament/seguiment de bufeta neurógena.
 • Ampliació vesical.
 • Diagnòstic bufeta neurógena.

 

ÀREA DE TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT. SECCIÓ D'ANDROLOGIA

 • Injecció intracavernosa de substàncies vasoactives.
 • Punció – aspiració.
 • Estudi de les alteracions eyaculatorias.
 • Ecografia escrotal.
 • Ecografia transrrectal.
 • Estudie tractament D. erèctil.
 • Varicocelectomía.
 • Col·locació de pròtesi de penis.
 • Cirurgia de la incurvació peniana.

 

ÀREA D'UROLOGIA GENERAL

 • Cirurgia endoscòpica de la HBP.
 • Cirurgia amb làser verd de la HBP.
 • Cirurgia endoscòpica de la uretra.
 • Diagnòstic de l'estenosi uretral.
 • Uretroplastia terme-terminal.
 • Uretroplastia amb empelt de mucosa oral.
 • Diagnostique i tractament medique de patologia infecciosa escrotal.
 • Tractament quirúrgic de la patologia tumoral testicular.
 • Procediments quirúrgics ambulatoris de penis i escrot (fimosi, vasectomia).
 • Diagnostique i tractament de malaltia infecciosa uretral.

 

ÀREA DE TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES (URO-RADIOLOGIA I ENDOSCÒPIA)

 • Pielografia ascendent.
 • Cistografia de farciment.
 • Urografia intravenosa (litotrícia).
 • Ecografia renal i vesicoprostática.
 • Uretrocistoscòpia.
 • Pielografia anterògrada.

 

ÁREA DE TRANSPLANTE RENAL

 • Avaluació vascular pre-trasplantament.
 • Extracció uniorgánica i multiorgànica de renyons.
 • Implant renal de donant cadàver.

 

DADES ASSISTENCIALS

ACCÉS A LES DADES

 

Última Actualització - Juliol 2023